Serveis financers

La política de Google Ads sobre els serveis financers s'actualitzarà a mitjans de març de 2012. Estem fent un canvi organitzatiu relatiu a les nostres directrius de préstecs a curt termini, a les modificacions de préstecs i als serveis de prevenció d'execució d'hipoteques. Un cop aquest canvi entri en vigor, aplicarem aquestes regles com a part de la política "Serveis financers" en lloc de la política "Seguretat dels usuaris". Aquest canvi només és organitzatiu i no afecta els requisits de la política. Hem pres aquesta decisió per organitzar millor les nostres polítiques i fer-les més clares. Un cop aquest canvi entri en vigor, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 6 de març de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?