Финансови услуги

Правилата на Google Ads за финансовите услуги ще бъдат актуализирани около средата на март 2012 г. Ще извършим организационна промяна, свързана с указанията ни относно услугите за краткосрочни заеми, изменения на заеми и предотвратяване на просрочие. След влизането й в сила ще прилагаме тези указания като част от правилата ни за финансовите услуги, а не от тези за безопасността на потребителите. Няма изменения в изискванията на правилата, тъй като промяната е единствено организационна. Взехме това решение, за да организираме по-добре правилата си и да ги направим по-ясни. След влизането на промяната в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да бъде отразена тя.
(Публикувано на 6 март 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?