Bezpieczeństwo użytkowników

Zasady Google Ads dotyczące bezpieczeństwa użytkowników zmienią się w połowie marca 2012 r. Pracujemy nad scaleniem naszych zasad dotyczących mylących lub nieprecyzyjnych stwierdzeń, sposobów szybkiego wzbogacenia się i bezpieczeństwa użytkowników w jedną grupę zasad. W przyszłości będziemy egzekwować te zasady w ramach grupy zasad „Bezpieczeństwo użytkowników”. Ponadto będziemy egzekwować nasze zasady dotyczące pożyczek krótkoterminowych, modyfikowania warunków pożyczek i zapobiegania postępowaniom egzekucyjnym w ramach grupy zasad „Usługi finansowe”. Wymagania samych zasad nie ulegną zmianie, ponieważ wprowadzimy tylko modyfikację ich struktury. Podjęliśmy tę decyzję, aby poprawić organizację naszych zasad i zwiększyć ich przejrzystość. Po wejściu tych zmian w życie opis zasad zostanie zaktualizowany w sposób odzwierciedlający wprowadzone modyfikacje.
(Data publikacji: 6 marca 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?