Gebruikersveiligheid

Het Google Ads-beleid inzake gebruikersveiligheid wordt rond half maart 2012 bijgewerkt. Onze beleidsregels voor misleidende en onjuiste claims, snel rijk worden en gebruikersveiligheid worden samengevoegd tot één beleid. Voortaan vallen deze beleidsregels onder het beleid inzake gebruikersveiligheid. Daarnaast vallen de beleidsregels voor services voor kortlopende leningen, het aanpassen van leningen en het voorkomen van executieverkopen onder ons beleid voor financiële dienstverlening. De beleidsvereisten worden niet gewijzigd, dit is alleen een organisatorische aanpassing. We hebben deze beslissing genomen om ons beleid duidelijker en overzichtelijker te maken. Nadat de wijziging van kracht is geworden, wordt de beleidsbeschrijving bijgewerkt op basis van deze wijziging.
(Gepubliceerd op 6 maart 2012)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?