Ασφάλεια χρηστών

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads περί ασφάλειας των χρηστών θα ενημερωθεί γύρω στα μέσα Μαρτίου του 2012. Συγχωνεύουμε τις πολιτικές μας σχετικά με τους "Παραπλανητικούς και ανακριβείς ισχυρισμούς", τη "Γρήγορη απόκτηση χρημάτων" και την "Ασφάλεια των χρηστών" σε μία πολιτική. Στο εξής, θα εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές στο πλαίσιο της πολιτικής μας περί "Ασφάλειας των χρηστών". Επιπλέον, θα εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις τροποποιήσεις δανείων και τις υπηρεσίες αποτροπής των κατασχέσεων στο πλαίσιο της πολιτικής μας σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι απαιτήσεις πολιτικής καθαυτές δεν αλλάζουν, καθώς πρόκειται μόνο για μια οργανωτική αλλαγή. Λάβαμε αυτήν την απόφαση προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας και να τις καταστήσουμε περισσότερο κατανοητές. Μόλις η αλλαγή αυτή τεθεί σε ισχύ, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή.
(Δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου 2012)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
73067