Brugersikkerhed

Google Ads-politikken om brugersikkerhed vil blive opdateret i midten af marts 2012. Vores politikker om "Vildledende og ukorrekte påstande", "Bliv hurtigt rig" og "Brugersikkerhed" bliver samlet i én og samme politik. Fremover vil disse politikker blive håndhævet i henhold til politikken "Brugersikkerhed". Desuden vil vores politikker om kortfristede lån, låneomlægning og tjenester om overtagelse af pant blive samlet under politikken "Finansielle tjenester". Selve kravene i de forskellige politikker ændres ikke, idet der kun er tale om en strukturændring. Vi har truffet denne beslutning for at organisere vores politikker på en bedre måde og for at gøre dem mere gennemskuelige. Når ændringen er trådt i kraft, opdateres siden med beskrivelsen af politikken, så den afspejler den pågældende ændring.
(Offentliggjort den 6. marts 2012)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?