Seguretat dels usuaris

La política de Google Ads sobre la seguretat dels usuaris s'actualitzarà a mitjans de març de 2012. Estem fusionant les nostres polítiques sobre "Afirmacions enganyoses i imprecises", "Fer-se ric ràpidament" i "Seguretat dels usuaris" en una sola política. Més endavant aplicarem aquestes polítiques dins de la política "Seguretat dels usuaris". A més a més, aplicarem les nostres polítiques als préstecs a curt termini, a les modificacions de préstecs i als serveis de prevenció d'execució d'hipoteques sota la política "Serveis financers". Aquest canvi només és organitzatiu i no afecta els requisits de la política. Hem pres aquesta decisió per organitzar millor les nostres polítiques i fer-les més clares. Un cop aquest canvi entri en vigor, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 6 de març de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?