Безопасност на потребителите

Правилата на Google Ads за безопасността на потребителите ще бъдат актуализирани около средата на март 2012 г. Сливаме правилата относно подвеждащи и неточни твърдения, бързо забогатяване и безопасността на потребителите. Отсега нататък ще ги прилагаме като част от правилата ни за безопасността на потребителите. Освен това ще прилагаме нашите правила за услугите за краткосрочни заеми, изменения на заеми и предотвратяване на просрочие като част от правилата ни за финансовите услуги. Самите изисквания на правилата не се изменят, тъй като промяната е единствено организационна. Взехме това решение, за да организираме по-добре правилата си и да ги направим по-ясни. След влизането на промяната в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да бъде отразена тя.
(Публикувано на 6 март 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?