Казина и хазарт – Дания

Правилата на Google Ads за казината и хазарта ще се променят около средата на месец февруари 2012 г. Целта е да се позволи на лицензирани оператори да рекламират онлайн хазарт в Дания Взехме това решение с оглед да бъде осигурена последователност. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 9 февруари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?