Казина и хазарт: Испания

Правилата на Google Ads за казината и хазарта ще се променят около средата на месец януари 2012 г. Целта е да се позволи на лицензирани оператори да рекламират онлайн хазарт в Испания. Взехме това решение с оглед да бъде осигурена последователност. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано на 17 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?