Reklamy polityczne

Mniej więcej w połowie stycznia 2012 r. nastąpi reorganizacja zasad Google Ads dotyczących reklam politycznych. W jej wyniku z zasad Google Ads zostanie wyodrębniona zasada „reklam politycznych”, która będzie zawierać dodatkowe informacje na temat zakazów wyborczych. Zmiana obejmie wszystkie kraje. Zostanie ona wprowadzona ze względów prawnych, a także aby poprawić przejrzystość zasad. Do wszystkich reklamodawców, których dotyczą te zmiany, prześlemy stosowne powiadomienia. Opis zasady zostanie odpowiednio zaktualizowany po jej wejściu w życie.
(Data opublikowania: 3 stycznia 2012 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?