Publicitat política

La política de Google Ads sobre publicitat política es reorganitzarà a mitjans de gener de 2012. La política es desglossarà com a política independent anomenada "Publicitat política" i proporcionarà informació addicional sobre les campanyes electorals. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per motius legals i per fer més clares les polítiques per als usuaris. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 de gener de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?