Реклами с политическа насоченост

Правилата на Google Ads за рекламите с политическа насоченост ще бъдат реорганизирани към средата на януари 2012 г. Те ще бъдат отделени самостоятелно под името „Реклами с политическа насоченост“ и ще предоставят допълнителна информация за периодите на забрана преди избори. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни причини и за по-голяма яснота за потребителите. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?