Реклами с политическа насоченост

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за рекламите с политическа насоченост ще бъдат реорганизирани към средата на януари 2012 г. Те ще бъдат отделени самостоятелно под името „Реклами с политическа насоченост“ и ще предоставят допълнителна информация за периодите на забрана преди избори. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни причини и за по-голяма яснота за потребителите. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню