Kullanıcı güvenliği: Kısa vadeli krediler

Kullanıcı güvenliği ile ilgili Google Ads politikası 2012 yılı Ocak ayının ortalarında değişecektir. Politika, aşağıdaki bilgileri içermeyen kısa vadeli kredileri yasaklayacak şekilde değiştirilecektir:

  • Geç ödeme ifadeleri
  • Ödeme yapmama ifadeleri
  • Sorumlu kredi ile ilgili uygulama ilkeleri/politikalar
  • Yıllık yüzde oranını da (APR) içeren ücretlerin ifşa edilmesi
  • Yenileme politikasının ifşa edilmesi
  • Yasal iletişim bilgileri/posta adresi
  • Kısa vadeli kredilere ilişkin diğer devlet düzenlemelerine veya yerel düzenlemelere uygunluk

Politika şu anda yukarıdaki bilgilerin tamamını gerektirmemektedir. Değişiklik tüm ülkeleri etkileyecektir. Bu kararı kullanıcılarımızın güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak için verdik. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: 3 Ocak 2012)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?