Kasutajate ohutus – lühiajalised laenud

2012. aasta jaanuari keskel muutuvad Google Adsi eeskirjad kasutajate ohutuse kohta. Eeskirjad muutuvad nii, et keelatakse lühiajalised laenud, mis ei sisalda teavet järgmiste teemade kohta.

  • Hilinenud maksete tagajärjed.
  • Maksmatajätmise tagajärjed.
  • Vastutustundliku laenamise tegevusjuhis/eeskirjad.
  • Tasude avalikustamine, sh iga-aastane protsendimäär (krediidi kulukuse määr).
  • Uuendusi puudutavate eeskirjade avalikustamine.
  • Tõesed kontaktandmed ja füüsiline aadress.
  • Vastavus lühiajaliste laenudega seotud muude riiklike ja kohalike eeskirjadega.

Praegu kehtivad eeskirjad ülalnimetatud teavet ei nõua. See muudatus kehtib kõikide riikide kohta. Tegime selle otsuse, et kaitsta kasutajate ohutust ja turvalisust. Pärast uute eeskirjade jõustumist värskendatakse muudatuste kajastamiseks eeskirjade kirjeldust.
(Postitatud 3. jaanuaril 2012)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?