Ασφάλεια χρηστών: Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών θα αλλάξει γύρω στα μέσα Ιανουαρίου 2012. Η πολιτική αλλάζει προκειμένου να απαγορευτούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που δεν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Επιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής
  • Επιπτώσεις αθέτησης πληρωμής
  • Κώδικα πρακτικής/πολιτική σχετικά με τον υπεύθυνο δανεισμό
  • Αποκάλυψη των προμηθειών και του ετήσιου επιτοκίου
  • Αποκάλυψη της πολιτικής ανανέωσης
  • Επίσημα στοιχεία επικοινωνίας/φυσική διεύθυνση
  • Συμμόρφωση με άλλους κρατικούς ή τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα δάνεια

Επί του παρόντος, η πολιτική δεν απαιτεί όλα τα παραπάνω στοιχεία. Η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Λάβαμε αυτήν την απόφαση για να εξασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών μας. Μόλις ξεκινήσει η περίοδος ισχύος της νέας πολιτικής, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί για να ενσωματωθεί αυτή η αλλαγή.
(Δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου 2012)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού