Seguretat dels usuaris: préstecs a curt termini

La política de Google Ads sobre la seguretat dels usuaris es modificarà a mitjans de gener de 2012. La política canviarà per prohibir els préstecs a curt termini que no inclouen la informació següent:

  • Implicacions per pagament endarrerit
  • Implicacions per no pagament
  • Codi de pràctiques/Política sobre préstecs responsables
  • Divulgació de les despeses, inclòs el tipus de percentatge anual (APR)
  • Divulgació de la política de renovació
  • Informació legítima de contacte o d'adreça física
  • Compliment d'altres regulacions estatals o locals sobre préstecs a curt termini

Actualment, la política no requereix cap de les informacions anteriors. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per garantir la seguretat dels nostres usuaris. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 de gener de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?