Безопасност на потребителите – краткосрочни заеми

Правилата на Google Ads за безопасността на потребителите ще се променят около средата на януари 2012 г. Промяната се състои в забрана на краткосрочни заеми, които не включват следното:

  • последици от просрочено плащане;
  • последици от неплащане;
  • професионален кодекс/правила за отговорно отпускане на заеми;
  • разкриване на таксите, включително годишния процент на разходите (ГПР);
  • разкриване на правилата за подновяване;
  • реални координати за връзка/физически адрес;
  • спазване на други държавни или местни разпоредби, свързани с краткосрочните заеми.

Понастоящем правилата не изискват цялата тази информация. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да спомогнем за защитата на безопасността и сигурността на потребителите си. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?