Informacje o zawieszaniu kont z powodu naruszenia zasad Google Ads

Bardzo poważnie traktujemy wymagania prawne i bezpieczeństwo użytkowników, więc działania reklamodawców, które stanowią zagrożenie dla użytkowników, Google lub naszych partnerów, mogą spowodować zawieszenie konta, co jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Google Ads. Stosowanie tej zasady jest niezbędne do utrzymania zdrowego i zrównoważonego ekosystemu reklamy internetowej, u którego podstaw leży ochrona użytkowników.

Dlaczego zawieszamy konta

Zasady Google AdsWarunki korzystania z usługi Google Ads mają zapewnić użytkownikom i reklamodawcom bezpieczeństwo oraz pozytywne wrażenia. Możemy zawieszać konta, jeśli zauważymy naruszenie tych zasad lub Warunków korzystania z usługi.

W przypadku rażących naruszeń zasad (zgodnie z podaną niżej definicją) możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez ostrzeżenia.

W razie innych naruszeń, które prowadzą do zawieszenia konta, wyślemy Ci ostrzeżenie z informacją o charakterze naruszenia zasad i działaniach, które możesz podjąć, by zapewnić zgodność z zasadami. Ostrzeżenie zostanie wysłane na co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta.

Czym jest rażące naruszenie zasad?

Rażące naruszenie zasad Google Ads to naruszenie, które łamie jakieś przepisy prawa lub takie, które może wyrządzić znaczną szkodę naszym użytkownikom i naszemu ekosystemowi reklamowemu w internecie. Rażące naruszenia często wynikają z tego, że ogólna działalność reklamodawcy jest niezgodna z zasadami Google Ads lub że jedno naruszenie jest tak poważne, że nie możemy narażać użytkowników na kontakt z reklamami takiego reklamodawcy w przyszłości. Rażące naruszenia skutkują natychmiastowym zawieszeniem konta po ich wykryciu i bez wcześniejszego ostrzeżenia, więc ograniczamy je do przypadków, w których takie działanie jest jedyną skuteczną metodą zapobiegania nielegalnej działalności lub poważnym szkodom dla użytkowników.

Jak Google Ads wykrywa naruszenia zasad?

Nad wykrywaniem naruszeń zasad Google Ads pracują nasi specjaliści wspierani przez systemy automatyczne. Sprawdzamy informacje pochodzące z różnych źródeł, m.in. z Twoich reklam, kont i treści, skarg użytkowników, opinii klientów, upomnień prawnych oraz orzeczeń.

Co się stanie, gdy wykryjemy rażące naruszenie zasad?

Jeśli wykryjemy rażące naruszenie zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów poprzez tę usługę.

Jakie naruszenia zasad są uznawane za rażące?

Oszukiwanie systemów

Podróbki produktów

Reklamowanie nieautoryzowanych aptek

Niedopuszczalne sposoby prowadzenia działalności

Naruszenia sankcji handlowych

Skoordynowane działania wprowadzające w błąd

Czy jakieś inne naruszenia zasad też mogą doprowadzić do zawieszenia konta?

Tak. Możemy zawiesić konto w związku z naruszeniem dowolnych zasad Google Ads. Jeśli reklamodawca naruszy zasady reklamowe Google Ads, wyślemy mu ostrzeżenie z informacją o charakterze naruszenia zasad i działaniach, które może podjąć, by zapewnić zgodność z zasadami. Reklamodawca będzie miał wtedy możliwość podjęcia odpowiednich działań naprawczych lub, jeśli uważa, że nie naruszył zasad, wyjaśnić powody kwestionowania naszej decyzji. Ostrzeżenie zostanie wysłane na co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta.

Czy powtarzające się naruszanie zasad może prowadzić do zawieszenia konta?

Tak. Możemy zawiesić konto w związku z powtarzającym się naruszaniem dowolnych zasad Google Ads. Jeśli reklamodawca wielokrotnie naruszy zasady reklamowe Google Ads, wyślemy mu ostrzeżenie z informacją o charakterze naruszenia zasad i działaniach, które może podjąć, by zapewnić zgodność z zasadami. Reklamodawca będzie miał wtedy możliwość podjęcia odpowiednich działań naprawczych lub, jeśli uważa, że nie naruszył zasad, wyjaśnić powody kwestionowania naszej decyzji. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta.

Czy jakieś przyczyny niezwiązane z naruszeniami zasad mogą spowodować zawieszenie konta?

Tak. Więcej informacji o innych przyczynach zawieszenia konta znajdziesz tutaj.

Jak reklamodawca zostanie powiadomiony o zawieszeniu?

Reklamodawcy, których konta zostały zawieszone, zobaczą powiadomienie na koncie. Prześlemy im także powiadomienie e-mailem. Zostaną w nim podane wszystkie zasady, których naruszenie przez reklamodawcę spowodowało zawieszenie konta. Będzie też ono zawierać link umożliwiający przesłanie odwołania.

Czy można się odwołać od decyzji o zawieszeniu konta?

Tak. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy zawieszenie nastąpiło w wyniku błędnej oceny sytuacji, dlatego dopilnuj, by przesłane odwołanie było szczegółowe, prawidłowe i wyczerpujące.

Czy zawieszony reklamodawca może konfigurować inne konta lub z nich korzystać?

Nie. Zostaną zawieszone wszystkie konta powiązane z zawieszonym kontem (np. korzystające z tego samego adresu e-mail lub z identycznej formy płatności albo połączone z tym samym kontem menedżera). Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo użytkowników, więc działania reklamodawców, które stanowią zagrożenie dla użytkowników, Google lub naszych partnerów, powodują utratę możliwości korzystania z Google Ads. Dodatkowo będziemy zawieszać wszystkie nowe konta, które reklamodawca będzie próbował utworzyć.

Czy reklamodawca może uzyskać dostęp do zawieszonych kont?

Zawieszone konta nie mogą wyświetlać żadnych reklam. Reklamodawcy mają jednak nadal dostęp do zawieszonych kont i wszystkich powiązanych z nimi raportów.

Przesyłanie prośby o zwrot środków

Jeśli Twoje konto zostało zawieszone i kwalifikujesz się do zwrotu środków, możesz zlikwidować konto i otrzymać zwrot.

Aby pobrać kopię tych informacji, użyj dostępnej w przeglądarce funkcji „Zapisz jako PDF”, która umożliwi ich zapisanie na komputerze.

Pamiętaj, że ta strona może być z czasem aktualizowana, więc zaglądaj na nią, by mieć najświeższe informacje o zasadach zawieszania kont.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?