Zawieszenie konta Google Ads

Bardzo poważnie traktujemy wymagania prawne i bezpieczeństwo użytkowników, więc działania reklamodawców, które stanowią zagrożenie dla użytkowników, Google lub naszych partnerów, mogą spowodować zawieszenia konta.

Reklamodawcy, których konta zostały zawieszone, zobaczą powiadomienie na koncie. Prześlemy im także powiadomienie e-mailem. Pamiętaj:

  • Zawieszenie konta oznacza wstrzymanie wyświetlania reklam i brak możliwości tworzenia nowych treści. Reklamodawcy mają nadal dostęp do zawieszonych kont i wszystkich powiązanych z nimi raportów.
  • Konta powiązane z zawieszonym kontem (na przykład korzystające z tego samego adresu e-mail lub formy płatności albo powiązane z tym samym kontem menedżera) mogą zostać zawieszone.
  • Konta Merchant Center połączone z zawieszonymi kontami Google Ads mogą zostać zawieszone.
  • Wszelkie nowe konta, które reklamodawca będzie próbował utworzyć, mogą zostać zawieszone.

Dlaczego zawieszamy konta 

Zasady Google AdsWarunki korzystania z usługi mają zapewnić użytkownikom i reklamodawcom bezpieczeństwo i dobre wrażenia. Możemy zawieszać konta, jeśli zauważymy poważne naruszenie tych zasad lub Warunków korzystania z usługi. Istnieją również inne powody, dla których konto może zostać czasowo zawieszone. Więcej informacji znajdziesz poniżej.  

 

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko Zawieszenie z powodu naruszenia zasad Google Ads lub Warunków korzystania z usługi
Bardzo poważnie traktujemy naruszenia zasad wymienionych poniżej. 
Konta reklamodawców naruszających te zasady mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące.

Oszukiwanie systemów

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.Konta zaangażowane w działania opisane poniżej mogą zostać zawieszone.

Not allowed Stosowanie metod mających na celu obejście lub zakłócenie działania systemów i procesów reklamowych Google

Przykład: maskowanie (wyświetlanie innych treści określonym użytkownikom, w tym Google), które ma na celu zakłócenie działania systemów weryfikacji Google, powoduje takie zakłócenia, ukrywa lub próbuje ukryć niezgodność z zasadami Google Ads (np. przekierowuje użytkownika do treści niezgodnych z zasadami, używa dynamicznego DNS do przełączania treści strony lub reklamy, manipuluje treścią witryny lub ogranicza dostęp do tak wielu stron docelowych, że wymierna ocena reklamy, witryny lub konta staje się niemożliwa)

Wybrany przykład: firma oferująca usługę płatnej informacji telefonicznej po zatwierdzeniu reklamy wielokrotnie dodaje i usuwa słowa kluczowe związane z niestowarzyszonymi firmami lub usługami administracji publicznej (co narusza zasady dotyczące sprzedaży produktów, które dostępne są bezpłatnie) lub zmienia stronę docelową, aby zastąpić zwykły numer powiązany z zatwierdzoną reklamą numerem premium, za połączenie z którym pobierana jest wyższa opłata   

Uwaga: maskowaniem nie jest personalizowanie treści, które poprawia wrażenia określonych użytkowników (np. dodanie różnych wersji językowych tej samej treści), o ile różne wersje nie wprowadzają zmian w ofercie, są zgodne z zasadami Google Ads, a Google może je sprawdzić. 

Przykład: wielokrotne naruszenia zasad na różnych kontach, w tym tworzenie nowych domen lub kont w celu publikowania reklam podobnych do takich, które zostały wcześniej odrzucone (w przypadku tej lub innej zasady Google Ads)

Jeśli stwierdzimy, że na Twoim koncie wielokrotnie dochodzi do manipulowania tekstem reklamy w sposób opisany poniżej, konto może zostać zawieszone. 

Niedozwolone Manipulowanie tekstem reklamy, aby obejść nasze automatyczne kontrole systemowe

Przykłady: zapisywanie niedozwolonych słów lub wyrażeń z błędami, by uniknąć odrzucenia reklamy; manipulowanie hasłami będącymi znakami towarowymi w tekście reklamy, by uniknąć ograniczeń związanych z używaniem danego znaku towarowego

Więcej informacji o tych zasadach.

Podróbki

W Google Ads zabraniamy sprzedawania i reklamowania podróbek produktów. Mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby. Ta zasada odnosi się w takim samym stopniu do Twojej reklamy, strony internetowej i aplikacji. 

Konto może zostać zawieszone, jeśli okaże się, że treść Twojej reklamy, witryny lub aplikacji promuje podróbki, takie jak następujące typy produktów.

Produkty określane jako kopie, repliki, imitacje, klony, fałszywki, podróbki, odbicia lustrzane lub opisane za pomocą podobnych słów i odnoszące się do nazwy marki, tak by uchodziły za oryginalne produkty właściciela marki

Nieoryginalne produkty naśladujące cechy marki, tak by uchodziły za oryginalny produkt

Przykłady: nieoryginalne produkty z etykietą lub logo marki

Więcej informacji o tych zasadach.

Reklamowanie nieautoryzowanych aptek

Konta reklamujące nieautoryzowane apteki mogą zostać zawieszone. Obejmuje to między innymi oferowanie leków na receptę bez jej okazywania lub kierowanie reklam na lokalizacje, w których nie posiadasz licencji na promowanie takich treści.

Więcej informacji o tych zasadach.

Niedopuszczalne sposoby prowadzenia działalności

Bardzo poważnie traktujemy nieuczciwe sposoby prowadzenia działalności i uważamy je za poważne naruszenie naszych zasad. Jeśli wykryjemy takie działania, możemy zawiesić Twoje konto. Konta reklamodawców lub strony, na których zauważymy takie działania, nie mogą już wyświetlać reklam w naszej usłudze, dlatego zalecamy przedstawianie dokładnych i prawdziwych informacji o promowanych firmach, produktach lub usługach. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w uzasadnionych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

 

 Ukrywanie lub niewłaściwe przedstawianie informacji o firmie, produkcie lub usłudze

Przykłady: wyłudzanie od użytkowników wpłat lub informacji pod fałszywym lub niejasnym pretekstem; podawanie fałszywej tożsamości, nazwy firmy lub fałszywych danych kontaktowych; kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych lub spraw o znaczeniu publicznym na użytkowników w kraju innym niż własny, zatajanie lub przedstawianie nieprawdziwych informacji o swoim kraju pochodzenia lub innych istotnych informacji o sobie

Miejsca docelowe reklam wykorzystujące techniki „phishingu” do zbierania informacji o użytkownikach

Więcej informacji o tych zasadach. 

Nieuczciwa przewaga

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były zróżnicowane, bezpieczne, przydatne dla użytkowników i zgodne z ich zainteresowaniami.  Jeśli stwierdzimy, że Twoje konto jest zaangażowane w którąkolwiek z praktyk opisanych poniżej, może zostać zawieszone.

Korzystanie z sieci Google do zdobywania nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami aukcji

Przykłady: podmioty stowarzyszone reklamujące się w Google Ads wbrew obowiązującym zasadom programu partnerskiego, promujące te same lub podobne treści z różnych kont dla tego samego lub podobnego zapytania, by wyświetlić naraz więcej niż jedną reklamę swojej firmy, aplikacji lub witryny

Uwaga: słowa kluczowe powinny jak najlepiej oddawać intencje odbiorców docelowych podczas wyszukiwania, a każda promowana witryna lub aplikacja powinna mieć dla użytkowników odrębną wartość. Nie należy na przykład promować podobnych produktów o podobnej cenie w powiązanych miejscach docelowych.

Więcej informacji o tych zasadach. 

Wielokrotne naruszenia zasad

Jeśli reklamodawca wielokrotnie narusza zasady reklamowe Google Ads, jego konto może zostać zawieszone.

Zawieszenia z powodu problemów z rozliczeniami i płatnościami
Twoje konto może zostać zawieszone z jednego z poniższych powodów.

Nadużywanie kodów promocyjnych

Jeśli spróbujesz sprzedać kody promocyjne lub użyjesz więcej niż jednego kodu promocyjnego na koncie, konto może zostać zawieszone. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj warunki korzystania z kodów promocyjnych

Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, prześlij odwołanie.

Żądanie zwrotu środków

Jeśli złożysz w swoim banku lub u wystawcy karty kredytowej zlecenie anulowania płatności wykonanej przelewem lub za pomocą karty kredytowej na rzecz Google Ads (zwrot środków na żądanie), Twoje konto może zostać zawieszone. 

Aby ponownie aktywować zawieszone konto: 

  1. Dokonaj płatności w Google Ads.
  2. Prześlij odwołanie

Uwaga: jeśli płacisz za usługę Google Ads bezpośrednio z konta bankowego (czyli poprzez polecenie zapłaty), wraz z odwołaniem musisz przesłać potwierdzenie zapłaty. Prześlij kopię wyciągu z rachunku bankowego lub zrzut ekranu, który zawiera następujące dane z internetowego konta bankowego: Twoje imię i nazwisko, potwierdzenie płatności dokonanej na rzecz Google i aktualny stan konta.

Podejrzane działania związane z płatnościami

Jeśli wykryjemy na Twoim koncie podejrzane lub nieuczciwe działania związane z płatnościami, możemy zawiesić konto lub ograniczyć na nim wydatki.
Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, prześlij odwołanie.

Niespłacone saldo

Jeśli masz co najmniej jedno niespłacone saldo na koncie, może zostać ono tymczasowo zawieszone.

Aby ponownie aktywować zawieszone konto

  1. Dokonaj płatności w Google Ads.
  2. Prześlij odwołanie

Uwaga: jeśli płacisz za usługę Google Ads bezpośrednio z konta bankowego (czyli poprzez polecenie zapłaty), wraz z odwołaniem musisz przesłać potwierdzenie zapłaty. Prześlij kopię wyciągu z rachunku bankowego lub zrzut ekranu, który zawiera następujące dane z internetowego konta bankowego: Twoje imię i nazwisko, potwierdzenie płatności dokonanej na rzecz Google i aktualny stan konta.

Tymczasowe zawieszenie z powodu nieautoryzowanego dostępu do konta

Jeśli wykryjemy, że nieupoważniony użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Twojego konta Google Ads, tymczasowo zawiesimy konto, by ochronić Cię przed nieautoryzowanymi obciążeniami. 

Aby ponownie aktywować zawieszone konto: wypełnij ten formularz, a my pomożemy Ci zabezpieczyć konto, tak aby Twoje reklamy znowu mogły się wyświetlać.

Zgodność z zasadami Google Ad Grants
Konto Google Ad Grants może zostać zawieszone z powodu nieprzestrzegania zasad tego programu. 
Aby ponownie aktywować zawieszone konto: zapoznaj się z zasadami programu, by sprawdzić, czy możesz poprosić o ponowną aktywację.

Przesyłanie prośby o zwrot środków

Jeśli Twoje konto zostało zawieszone i kwalifikujesz się do zwrotu środków, możesz zlikwidować kontootrzymać zwrot.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?