Par Google Ads kontu darbības apturēšanu

Mēs nopietni uztveram juridiskās prasības un lietotāju drošību, tādēļ gadījumos, kad reklāmdevēji veic darbības, kas apdraud mūsu lietotājus, Google vai mūsu partnerus, mēs varam apturēt kontu darbību.

Reklāmdevēji, kuru kontu darbība tiek apturēta, saņems paziņojumu kontā, kā arī e-pastā. Ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

  • Kontos, kuru darbība ir apturēta, nevar rādīt reklāmas un veidot jaunu saturu. Tomēr reklāmdevēji joprojām var piekļūt saviem kontiem, kuru darbība ir apturēta, un visiem saistītajiem pārskatiem.
  • Var tikt apturēta arī tādu kontu darbība, kuri ir saistīti ar apturēto kontu (piemēram, konti, kuros tiek izmantota viena un tā pati e-pasta adrese vai maksājuma veids, vai konti, kas ir saistīti ar vienu un to pašu pārziņa kontu).
  • Var tikt apturēta to Merchant Center kontu darbība, kuri ir saistīti ar apturētajiem Google Ads kontiem.
  • Ja reklāmdevējs mēģina izveidot jaunus kontus, arī šādu kontu darbība var tikt apturēta.

Kāpēc mēs apturam kontu darbību 

Google Ads politikas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir izstrādāti, lai palīdzētu radīt drošu un pozitīvu lietotāju un reklāmdevēju pieredzi. Kontu darbība var tikt apturēta, ja konstatējam rupjus šo politiku un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumus. Ir arī citi iemesli, kuru dēļ konta darbība var tikt īslaicīgi apturēta. Tālāk ir sniegta plašāka informācija.  

 

Izvērst visu Sakļaut visu Darbības apturēšana Google Ads politiku un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu dēļ
Mēs ļoti nopietni attiecamies pret tālāk minētajiem politiku pārkāpumiem un uztveram tos kā rupjus pārkāpumus. 
Ja kontā tiek pārkāptas šīs politikas, var tikt apturēta to darbība un pastāv iespēja, ka reklāmdevējam vairs nebūs atļauts rādīt reklāmas sadarbībā ar mums. Ja uzskatāt, ka ir notikusi kļūda un neesat pieļāvis mūsu politikas pārkāpumu, iesniedziet apelāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai pamatotos gadījumos, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju.

Sistēmu apiešana

Mēs vēlamies, lai reklāmas Google tīklā būtu noderīgas, dažādas, atbilstošas un drošas lietotājiem. Mēs reklāmdevējiem neatļaujam rādīt reklāmas, saturu vai galamērķus, ar kuriem tiek mēģināts apmānīt vai apiet mūsu reklāmu pārskatīšanas procesus.Var tikt apturēta to kontu darbība, kas ir iesaistīti tālāk norādītajās darbībās.

Not allowed Iesaistīšanās darbībās, ar kurām tiek mēģināts apiet Google reklamēšanas sistēmas un procesus vai ietekmēt tos

Piemērs. Maskēšana, kura tīši vai netīši ietekmē Google pārskatīšanas sistēmu darbību, slēpj vai mēģina slēpt neatbilstību Google Ads politikām (piemēram, novirzīšanu uz neatbilstošu saturu, izmantojot dinamisko sistēmu DNS, lai pārslēgtu lapas vai reklāmu saturu; manipulēšanu ar vietnes saturu vai piekļuves ierobežošanu tik daudzām jūsu galvenajām lapām, ka būtu grūti jēgpilni pārskatīt jūsu reklāmu, vietni vai kontu.

Konkrēts piemērs: maksas tālruņa uzziņu pakalpojumā atkārtoti tiek pievienots un noņemts atslēgvārdu saturs, kas attiecas uz nesaistītiem uzņēmumiem un/vai valsts pakalpojumiem (tas neatbilst bezmaksas preču tirdzniecības politikai), kad reklāma jau ir apstiprināta; maksas tālruņa uzziņu pakalpojumā tiek mainīta galvenā lapa, ar apstiprinātu reklāmu saistītā parasta tarifa tālruņa numura vietā norādot paaugstināta tarifa tālruņa numuru.   

Piezīme. Maskēšana neietver satura personalizēšanu, kas palielina reklāmas vērtību konkrētiem lietotājiem, piemēram, tā paša satura nodrošināšanu dažādās valodās; ja satura būtība nemainās, arī dažādu satura variantu rādīšana atbilst Google Ads politikām, un Google var pārskatīt satura variantu. 

Piemērs. Atkārtoti politikas pārkāpumi kādā no jūsu kontiem, tostarp jaunu domēnu vai kontu veidošana, lai publicētu noraidītām reklāmām (kas neatbilst šim vai citiem Google Ads politiku noteikumiem) līdzīgas reklāmas.

Ja tiek secināts, ka jūsu konts atkārtoti ir iesaistīts manipulācijā ar reklāmas tekstu, kā norādīts tālāk, konta darbība var tikt apturēta. 

Nav atļauts Manipulēšana ar reklāmas tekstu, lai mēģinātu apiet mūsu automātisko sistēmu pārbaudes

Piemēri: kļūdaini uzrakstīti aizliegti vārdi vai frāzes, lai izvairītos no reklāmas noraidīšanas; manipulēšana reklāmas tekstā ar vārdiem, kas apzīmēti ar preču zīmēm, lai izvairītos no ierobežojumiem, kuri saistīti ar attiecīgās preču zīmes lietošanu

Uzziniet vairāk par šo politiku.

Viltojumi

Izmantojot Google Ads, ir aizliegts pārdot viltotus izstrādājumus vai veicināt to pārdošanu. Viltotiem izstrādājumiem ir preču zīme vai logotips, kas ir identisks oriģinālam vai praktiski nav atšķirams no tā. Tiek atdarinātas produkta zīmola iezīmes, lai izstrādājums izskatītos kā autentisks zīmola īpašnieka produkts. Šī politika attiecas uz jūsu reklāmas un tīmekļa vietnes vai lietotnes saturu. 

Jūsu konta darbība var tikt apturēta, ja saturs jūsu reklāmā, tīmekļa vietnē vai lietotnē reklamē viltotas preces, piemēram, tālāk norādīto veidu produktus.

 Produkti, kuri raksturoti kā kopijas, atdarinājumi, imitācijas, klonējumi, viltojumi, falsifikācijas, spoguļattēli vai kuriem izmantoti līdzīgi apzīmējumi, atsaucoties uz zīmola nosaukumu, lai tie izskatītos kā autentiski zīmola īpašnieka produkti

 Citi produkti, kuri nav autentiski, bet ar kuriem tiek atdarinātas zīmola īpašības, lai tie izskatītos pēc autentiskiem produktiem.

Piemēri: produkti, kuri nav autentiski, bet kuriem ir zīmolu nosaukumu iezīmes vai logotipi

Uzziniet vairāk par šo politiku.

Neatļautu aptieku reklamēšana

Ja kontā tiek reklamētas neatļautas aptiekas, attiecīgā konta darbība var tikt apturēta. Tas ietver (bet ne tikai) recepšu medikamentu piedāvāšanu bez receptes vai mērķauditorijas atlasi atrašanās vietās, kurās jums nav licences reklamēt šādu saturu.

Uzziniet vairāk par šo politiku.

Nepieņemama uzņēmējdarbības prakse

Mēs ļoti nopietni izturamies pret negodīgas uzņēmējdarbības praksi un uzskatām to par rupju mūsu politiku pārkāpumu. Ja mēs konstatēsim šādu praksi jūsu kontā, konta darbība var tikt apturēta. Reklāmdevējiem un vietnēm, kas īsteno šādu praksi, turpmāk tiks liegta iespēja reklamēties mūsu tīklā, tāpēc ļoti rūpīgi gādājiet, lai informācija par jūsu reklamēto produktu, uzņēmumu vai pakalpojumu būtu skaidra. Ņemiet vērā, ka, nosakot, vai reklāmdevējs vai galamērķa vietne pārkāpj šo politiku, mēs varam pārskatīt informāciju no dažādiem avotiem, tostarp no jūsu reklāmas, tīmekļa vietnes, kontiem un trešo pušu avotiem. Ja uzskatāt, ka radusies kļūda un neesat pārkāpis mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai pamatotos gadījumos, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

 

Informācijas slēpšana vai nepatiesi apgalvojumi par uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu

Piemēri: lietotāju aicināšana pārskaitīt naudu vai izpaust informāciju, sniedzot nepatiesus vai neskaidrus apgalvojumus; nepatiesas identitātes, uzņēmuma nosaukuma vai kontaktinformācijas norādīšana; satura par politiku, sociāliem jautājumiem vai jautājumiem, kas uztrauc sabiedrību, virzīšana lietotājiem citā valstī, ja nepareizi norādāt vai slēpjat savu izcelsmes valsti vai citu būtisku informāciju par sevi

Reklāmu galamērķi, kas izmanto “pikšķerēšanas” metodes, lai iegūtu lietotāju informāciju

Uzziniet vairāk par šo politiku. 

Negodīgas priekšrocības

Mēs vēlamies, lai reklāmas Google tīklā būtu noderīgas, dažādas, atbilstošas un drošas lietotājiem.  Ja secināsim, ka jūsu konts ir iesaistīts jebkurā no tālāk minētajām praksēm, tā darbība var tikt apturēta.

Google tīkla izmantošana, lai uz citu izsoles dalībnieku rēķina gūtu negodīgas datplūsmas priekšrocības

Piemēri: partneri, kas neievēro partneru programmas noteikumus un programmā Google Ads no vairākiem kontiem reklamē vienādu vai līdzīgu saturu vienādiem vai līdzīgiem vaicājumiem, mēģinot vienlaikus parādīt vairāk nekā vienu uzņēmuma, lietotnes vai vietnes reklāmu.

Piezīme. Atslēgvārdiem ir jāatbilst mērķauditorijas vēlamajam meklētajam vienumam, un katrai jūsu reklamētajai tīmekļa vietnei vai lietotnei ir jāpiedāvā lietotājiem daudzveidīgs saturs. Piemēram, izvairieties no līdzīgu produktu reklamēšanas un cenām saistītos galamērķos.

Uzziniet vairāk par šo politiku. 

Atkārtoti pārkāpumi

Ja reklāmdevējs atkārtoti pārkāpj Google Ads reklamēšanas politikas, konta darbība var tikt apturēta.

Darbības apturēšana norēķinu un maksājumu problēmu dēļ
Jūsu konta darbība var tikt apturēta kāda tālāk norādītā iemesla dēļ.

Reklāmas koda ļaunprātīga izmantošana

Ja kontā mēģināt pārdot reklāmas kodus vai izmantot vairāk nekā vienu reklāmas kodu, konta darbība var tikt apturēta. Plašāku informāciju skatiet konkrētajai valstij piemērotajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos par reklāmas kodiem

Ja uzskatāt, ka ir radusies kāda kļūda, iesniedziet apelāciju.

Atmaksas pieprasīšana

Ja lūgsiet bankai vai kredītkartes izsniedzējam atcelt maksājumu par pamatotām izmaksām Google Ads kontā (šī atcelšana tiek dēvēta arī par atmaksas pieprasīšanu), konta darbība var tikt apturēta. 

Lai atrisinātu jautājumu par darbības apturēšanu: 

  1. Veiciet maksājumu programmā Google Ads.
  2. Iesniedziet apelāciju

Piezīme. Ja veicat maksājumu par Google Ads, izmantojot bankas kontu (dēvēts arī par tiešo debetu), līdz ar apelāciju būs jāiesniedz arī maksājuma apliecinājums. Jums būs jāaugšupielādē bankas izraksta kopija vai ekrānuzņēmums no jūsu internetbankas konta, kurā redzama šāda informācija: jūsu vārds un uzvārds vai nosaukums, ieraksts par maksājumu, kuru veicāt uzņēmumam Google, un pašreizējais konta atlikums.

Aizdomīgas maksājumu darbības

Ja jūsu kontā konstatēsim aizdomīgus vai krāpnieciskus maksājumus, varam ierobežot konta tēriņus vai apturēt konta darbību.
Ja uzskatāt, ka ir radusies kāda kļūda, iesniedziet apelāciju.

Neapmaksāts atlikums

Ja jūsu kontā ir viens vai vairāki neapmaksāti atlikumi, konta darbība var tikt īslaicīgi apturēta.

Lai atrisinātu jautājumu par darbības apturēšanu

  1. Veiciet maksājumu programmā Google Ads.
  2. Iesniedziet apelāciju

Piezīme. Ja veicat maksājumu par Google Ads, izmantojot bankas kontu (dēvēts arī par tiešo debetu), līdz ar apelāciju būs jāiesniedz arī maksājuma apliecinājums. Jums būs jāaugšupielādē bankas izraksta kopija vai ekrānuzņēmums no jūsu internetbankas konta, kurā redzama šāda informācija: jūsu vārds un uzvārds vai nosaukums, informācija par maksājumu, kuru veicāt uzņēmumam Google, un pašreizējais konta atlikums.

Īslaicīga darbības apturēšana, jo notikusi nesankcionēta piekļuve kontam

Ja konstatēsim, ka nesankcionēts lietotājs mēģina piekļūt jūsu Google Ads kontam, mēs īslaicīgi apturēsim jūsu konta darbību, lai pasargātu to no nesankcionētām maksām. 

Lai risinātu jautājumu par darbības apturēšanu, aizpildiet šo veidlapu, un mēs palīdzēsim aizsargāt jūsu kontu, lai jūs atkal varētu rādīt reklāmas.

Atbilstība Google Ad Grants politikai
Jūsu Google Ad Grants konta darbība var tikt apturēta, ja konta darbība neatbilst Google Ad Grants politikai. 
Lai risinātu jautājumu par darbības apturēšanu, pārskatiet programmu politikas, noskaidrojot, vai varat pieprasīt konta atkārtotu aktivizēšanu.

Kā pieprasīt naudas atmaksu

Ja jūsu konta darbība tika apturēta un esat tiesīgs saņemt naudas atmaksu, vienmēr varat pārtraukt konta darbību un saņemt naudas atmaksu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?