A Google Ads-fiók felfüggesztése

A jogi előírásokat és a felhasználók biztonságát nagyon komolyan vesszük, ezért ha egy hirdető műveletei veszélyeztetik a felhasználóink, a partnereink vagy a Google biztonságát, felfüggeszthetjük az adott hirdető fiókját.

Azok a hirdetők, akiknek a fiókját felfüggesztették, fiókértesítést és e-mailes értesítést is kapnak. Jó tudni:

 • A felfüggesztett fiókok nem tudnak hirdetéseket futtatni vagy új tartalmakat létrehozni. A hirdetők azonban továbbra is hozzáférhetnek a felfüggesztett fiókokhoz és a kapcsolódó jelentésekhez.
 • Előfordulhat, hogy a felfüggesztett fiókhoz tartozó fiókokat (például az azonos e-mailt vagy fizetési módot használó fiókokat, vagy az ugyanazon kezelői fiókhoz kapcsolódó fiókokat) szintén felfüggesztjük.
 • Előfordulhat, hogy a felfüggesztett Google Ads-fiókokhoz kapcsolódó Merchant Center-fiókokat is felfüggesztjük.
 • Felfüggeszthető bármely új fiók, amelyet a hirdető megpróbál létrehozni.

A fiókfelfüggesztés célja 

Hirdetési irányelveink és Általános Szerződési Feltételeink célja, hogy felhasználóinknak és hirdetőinknek biztonságos és pozitív élményt biztosítsanak. Az irányelvek vagy az Általános Szerződési Feltételek súlyos megsértése esetén felfüggeszthetjük a fiókokat. A fiókok ideiglenes felfüggesztéséhez más okok is vezethetnek. Az ezzel kapcsolatos további információkat lásd alább.  

 

Az összes kibontása Az összes összecsukása A Google hirdetési irányelveinek vagy Általános Szerződési Feltételeinek megsértése miatti felfüggesztés
Az irányelvek lent felsorolt megsértéseit nagyon komolyan vesszük, és súlyos problémának tekintjük. 
Előfordulhat, hogy azokat a fiókokat, amelyek megsértik ezeket az irányelveket, felfüggesztjük, és a továbbiakban nem engedélyezzük számukra, hogy velünk hirdessenek. Ha úgy gondolja, hogy hiba történt, és Ön nem szegte meg az irányelvet, nyújtson be fellebbezést. Fiókokat csak meggyőző érvek esetén állítunk vissza, ezért fontos időt szánni arra, hogy a válaszok alaposak, pontosak és őszinték legyenek.

Rendszerek megkerülése

Azt szeretnénk, hogy a Google Hálózaton futó hirdetések hasznosak, változatosak, relevánsak és a felhasználók számára biztonságosak legyenek. Nem engedélyezzük a hirdetők számára olyan hirdetések, tartalmak és céloldalak futtatását, amelyek megpróbálják kijátszani vagy megkerülni hirdetés-ellenőrzési folyamatainkat.A lenti műveleteket végrehajtó fiókokat felfüggeszthetjük.

Nem engedélyezett Olyan gyakorlatok alkalmazása, amelyek megpróbálják gátolni vagy kijátszani a Google hirdetési rendszereit és folyamatait

1. példa: Álcázás (bizonyos felhasználók számára – beleértve a Google-t is – különböző tartalmak megjelenítése más felhasználókhoz képest), amelynek célja a Google felülvizsgálati rendszereinek megzavarása, illetve a Google Ads irányelveinek való nem megfelelés elrejtése vagy annak megkísérlése (például átirányítás az irányelveknek nem megfelelő tartalomra, dinamikus DNS használatával az oldal vagy a hirdetés tartalmának megváltoztatása, illetve a webhely tartalmának manipulálása vagy a hozzáférés korlátozása olyan sok céloldalra vonatkozóan, hogy az már megnehezíti a hirdetések, a webhely vagy a fiók érdemi felülvizsgálatát).

*Megjegyzés: Az álcázásba nem tartozik bele a tartalom személyre szabásának biztosítása, ha az valós hozzáadott értékkel bír bizonyos felhasználók számára, például:
 • ugyanazon tartalom különböző nyelveken rendelkezésre álló változatai, amennyiben a kínálat továbbra is lényegében azonos;
 • a változat tartalma továbbra is megfelel a Google Ads irányelveinek, és
 • a Google számára biztosított a tartalom változatának felülvizsgálata.

2. példa: Az irányelvek ismételt megsértése bármely fiókban, beleértve új domainek vagy fiókok létrehozását azzal a céllal, hogy már (ezért vagy bármely más Google Ads-irányelv megsértése miatt) elutasított hirdetésekhez hasonló hirdetéseket tegyenek közzé.

3. példa: Hamis adatok beküldése az ellenőrzőprogramjaink részeként.

Ha a fiókjában ismétlődően a hirdetésszöveg lent leírt manipulálását észleljük, előfordulhat, hogy a fiókot felfüggesztjük. 

Nem engedélyezett A hirdetésszöveg manipulálása az automatizált rendszerellenőrzések megkerülése érdekében

Példák: tiltott szavak szándékosan elírt alakjának használata a hirdetés elutasításának elkerüléséhez; a védjegyoltalom alatt álló kifejezések manipulálása a hirdetésszövegben az adott védjegy használatára vonatkozó korlátozások elkerüléséhez

További információ erről az irányelvről.

Hamisítvány

A Google Ads tiltja a hamisított árucikkek értékesítését vagy értékesítési promócióját. A hamisított árucikkek olyan védjegyet vagy emblémát tartalmaznak, amely megegyezik egy másik árucikk védjegyével, vagy alapvetően nem különböztethető meg tőle. A termék márkajegyeit lemásolva azt a látszatot próbálják kelteni a vásárlókban, hogy a hamisított árucikk a márkatulajdonos eredeti terméke. Ezek az irányelvek a hirdetés és a webhely vagy alkalmazás tartalmára vonatkoznak. 

A fiókját felfüggeszthetjük, ha a hirdetésében, a webhelyén vagy az alkalmazásában található tartalom hamisított termékek promócióját tartalmazza, például az alábbi típusú termékekét.

Olyan termékek, amelyeket koppintásként, másolatként, utánzatként, hasonmásként, hamisítványként, hamisítottként, tükörképként vagy más hasonló jelzőkkel a márkanévre hivatkozva a márkatulajdonos eredeti termékeiként igyekeznek feltüntetni

Egyéb olyan, nem eredeti termékek, amelyek a termék márkajegyeit lemásolva azt a látszatot próbálják kelteni a vásárlókban, hogy a hamisított árucikk a márkatulajdonos eredeti terméke

Példák: márkanévvel vagy emblémával ellátott, nem eredeti termékek

További információ erről az irányelvről.

Engedéllyel nem rendelkező gyógyszertárak promóciója

Azokat a fiókokat, amelyek engedéllyel nem rendelkező gyógyszertárakat hirdetnek, felfüggeszthetjük. Ide tartozik a vényköteles gyógyszerek vény nélküli árusítása, vagy olyan helyek célzása, ahol nincs engedélye az adott tartalmakat hirdetni.

További információ erről az irányelvről.

Elfogadhatatlan üzleti gyakorlat

A tisztességtelen üzleti gyakorlatot nagyon komolyan vesszük, és az irányelvek súlyos megsértésének tekintjük. Ha az Ön fiókjában ilyen gyakorlatot tapasztalunk, előfordulhat, hogy a fiókot felfüggesztjük. A tisztességtelen üzleti gyakorlatot folytató hirdetők vagy webhelyek nem hirdethetnek nálunk a későbbiekben, ezért a biztonság kedvéért legyen minél egyértelműbb a reklámozott termékekkel, vállalkozásokkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Fontos tudni, hogy több információforrást – például a hirdetését, a webhelyét, a fiókjait és külső forrásokat – is felhasználunk annak megállapításához, hogy egy adott hirdető vagy céloldal megszegi-e az irányelveket. Ha úgy gondolja, hogy hibáztunk, és nem szegte meg az irányelveinket, nyújtson be fellebbezést, és fejtse ki, miért gondolja így. Fiókokat csak meggyőző érvek esetén állítunk vissza, ezért fontos időt szánni az alapos, pontos és őszinte válaszadásra. További információ a felfüggesztett fiókokról.

 

A vállalkozással, a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatos adatok elrejtése vagy meghamisítása

Példák: a felhasználók pénz vagy információk átadására való csábítása hamis vagy nem egyértelmű ürüggyel; hamis személyazonosság, vállalkozásnév vagy kapcsolatfelvételi adatok megadása; politikai vagy szociális problémákat, illetve a közügyek szempontjából releváns témákat érintő tartalmak megjelenítése más országbeli felhasználóknak úgy, hogy eközben meghamisítja vagy eltitkolja saját származását vagy más lényeges személyes adatait.

Olyan hirdetési célok, amelyek „adathalász” módszerekkel gyűjtenek adatokat a felhasználókról

További információ erről az irányelvről. 

Tisztességtelen előny

Azt szeretnénk, hogy a Google Hálózaton futó hirdetések hasznosak, változatosak, relevánsak és a felhasználók számára biztonságosak legyenek.  Előfordulhat, hogy a fiókját felfüggesztjük, ha az alábbiakban leírt gyakorlatok valamelyikét folytatja.

A Google Hálózat tisztességtelen forgalmi előny szerzésére történő felhasználása az aukció többi résztvevőjével szemben

Példák: A Google Ads rendszerben a vonatkozó társulási program szabályainak be nem tartásával hirdető társult vállalkozások; több fiókból származó, azonos vagy hasonló tartalom hirdetése ugyanazon vagy hasonló lekérdezéseken; kísérlet a vállalkozás, alkalmazás vagy webhely több hirdetésének egy időben történő megjelenítésére

Megjegyzés: A kulcsszavaknak illeszkedniük kell a célközönség azon feltehető szándékához, amely elindította a keresést, és minden hirdetett webhelynek vagy alkalmazásnak különböző értéket kell kínálnia a felhasználók számára. Például kerülni kell a hasonló termékek és árak több kapcsolódó célhelyen történő hirdetését.

További információ erről az irányelvről. 

Az irányelvek ismételt megsértése

Ha egy hirdető ismételten megsérti a Google Ads hirdetési irányelveit, felfüggeszthetjük a fiókját.

Számlázási és fizetési problémák miatti felfüggesztések
Fiókját felfüggeszthetjük az alábbiakban felsorolt okok miatt.

Visszaélés a promóciós kódokkal

Ha megpróbál promóciós kódokat eladni, vagy több promóciós kódot próbál felhasználni egy adott fiókban, a fiókot felfüggeszthetjük. További információkért lásd a promóciós kódokra vonatkozó országspecifikus Általános Szerződési Feltételeket

Ha úgy gondolja, hogy hiba történt, kérjük, nyújtson be fellebbezést.

Visszatérítés kérése

Ha a fizetéshez használt bank- vagy hitelkártyát kibocsátó vállalattól (visszatérítés formájában) visszakéri a jogos Google Ads-költségek összegét, felfüggesztjük a fiókját. 

A felfüggesztés megoldása: 

 1. Indítson befizetést a Google Ads rendszerében.
 2. Nyújtson be fellebbezést

Megjegyzés: Ha Ön (csoportos beszedési megbízással) a bankszámlájáról fizet a Google Ads szolgáltatásaiért, a fellebbezéshez csatolnia kell a fizetési igazolást. Fel kell töltenie a bankszámlakivonata másolatát, vagy egy képernyőképet a netbankfiókjából, amely a következő adatokat rögzíti: a neve, a Google-nak küldött befizetést mutató rekord és az aktuális számlaegyenlege.

Gyanús fizetési tevékenység

Ha a fiókjában gyanús vagy csalárd fizetési tevékenységet észlelünk, korlátozhatjuk a fiók költési lehetőségeit, vagy felfüggeszthetjük a fiókot.
Ha úgy gondolja, hogy hiba történt, kérjük, nyújtson be fellebbezést.

Kifizetetlen hátralék

Ha fiókjában kifizetetlen hátralék van, a fiók ideiglenesen felfüggeszthető.

A felfüggesztés megoldása

 1. Indítson befizetést a Google Ads rendszerében.
 2. Nyújtson be fellebbezést

Megjegyzés: Ha Ön (csoportos beszedési megbízással) a bankszámlájáról fizet a Google Ads szolgáltatásaiért, a fellebbezéshez csatolnia kell a fizetési igazolást. Fel kell töltenie a bankszámlakivonata másolatát, vagy egy képernyőképet a netbankfiókjából, amely a következő adatokat rögzíti: a neve, a Google-nak küldött befizetést mutató rekord és az aktuális számlaegyenlege.

Ideiglenes felfüggesztések jogosulatlan fiókhozzáférés miatt

Ha azt észleljük, hogy illetéktelen felhasználó próbál hozzáférni az Ön Google Ads-fiókjához, a nem engedélyezett terhelés elleni védelem érdekében a fiókot ideiglenesen felfüggesztjük. 

A felfüggesztés megoldása: Töltse ki ezt az űrlapot, és mi segítünk helyreállítani a fiók biztonságát, így újra meg tudja majd jeleníteni a hirdetéseket.

A Google Ad Grants-irányelveknek való megfelelés
Google Ad Grants-fiókját felfüggeszthetjük, ha nem felel meg a Google Grants irányelveinek. 
A felfüggesztés megoldása: Kérjük, tekintse át a programszabályzatokat, és nézze meg, hogy kérheti-e az újraaktiválást.

Visszatérítés kérése

Ha a fiókját felfüggesztettük, és Ön visszatérítésre jogosult, bármikor visszavonhatja a fiókot, és kérheti a visszatérítést.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?