Pozastavení účtu Google Ads

Plnění zákonných podmínek a bezpečnosti uživatelů přikládáme velkou váhu. Proto může jednání inzerentů, které ohrožuje uživatele, společnost Google nebo její partnery, vést k pozastavení účtu.

Inzerenty, jejichž účty pozastavíme, na to upozorníme v účtu a pošleme jim e‑mail. Důležité poznámky:

  • Pozastavené účty nemohou zobrazovat reklamy ani vytvářet nový obsah. Inzerenti nicméně mají nadále přístup ke svým účtům i k souvisejícím přehledům.
  • Účty související s pozastaveným účtem (např. účty používající stejný e‑mail nebo platební metodu či účty propojené se stejným účtem správce) mohou být také pozastaveny.
  • Účty služby Merchant Center propojené s pozastavenými účty Google Ads mohou být také pozastaveny.
  • Všechny nové účty, které by se inzerent pokusil vytvořit, mohou být také pozastaveny.

Proč pozastavujeme účty 

Cílem zásad služby Google Adssmluvních podmínek je zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele i inzerenty. Účty můžeme pozastavit, když zjistíme vážné porušení těchto zásad a podmínek. Jsou i další důvody, které mohou vést k dočasnému pozastavení účtu. Podrobnosti naleznete níže.  

 

Rozbalit vše Sbalit vše Pozastavení z důvodu porušení zásad služby Google Ads nebo smluvních podmínek
Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné. 
Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah.

Obcházení systémů

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.Účty, u nichž dochází k níže popsaným akcím, mohou být pozastaveny.

Nepovoleno Zapojení se do praktik, které se snaží obcházet nebo narušovat reklamní systémy a procesy společnosti Google

Příklad: Maskování, což je postup, kdy některým uživatelům včetně Googlu zobrazujete odlišný obsah než jiným, abyste narušili fungování kontrolních systémů Googlu nebo zakryli porušování zásad Google Ads. (Jde například o přesměrování na obsah porušující zásady, přepínání obsahu stránky nebo reklamy pomocí dynamických DNS, manipulaci s obsahem stránky, případně omezení přístupu na tolik vstupních stránek, že to ztěžuje smysluplnou kontrolu reklamy, webu nebo účtu.)

Konkrétní příklad: Placená telefonní adresářová služba opakovaně přidává a odstraňuje klíčová slova související s nespřízněnými firmami nebo státními službami (což porušuje zásady o prodeji bezplatných položek) poté, co již byla její reklama schválena, případně upraví svoji vstupní stránku tak, že standardní číslo spojené s již schválenou reklamou změní na číslo placené.   

Poznámka: Za maskování není považováno přizpůsobování obsahu, které některým uživatelům poskytuje reálně vyšší hodnotu. Může jít například o rozdílné jazykové verze stejného obsahu, pokud je obsah z podstatné části stejný, jeho odlišnosti splňují zásady Google Ads a Google má možnost verzi obsahu zkontrolovat. 

Příklad: Opakované porušování zásad na vašich účtech, například vytváření nových domén nebo účtů, na kterých pak zveřejňujete reklamy podobné těm, které jsme vám již zamítli (na základě této nebo jakékoli jiné zásady Google Ads)

Pokud zjistíme, že se váš účet opakovaně manipuluje s textem reklamy (jak je popsáno níže), můžeme jej pozastavit. 

Nepovoleno Manipulace s textem reklamy s cílem obejít automatické kontroly prováděné systémem

Příklady: Překlepy v zakázaných slovech nebo souslovích s cílem vyhnout se zamítnutí reklamy, manipulace s výrazy chráněnými ochrannou známkou v textu reklamy s cílem vyhnout se omezením použití dané ochranné známky.

Další informace o těchto zásadách

Padělání

Google Ads nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky. Tato zásada se vztahuje na obsah reklam, webů i aplikací. 

Váš účet může být pozastaven, pokud se zjistí, že obsah v reklamě, na webu nebo v aplikaci propaguje padělané zboží, jako jsou následující typy produktů.

Produkty, které jsou ve vztahu k názvu značky označovány jako kopie, repliky, imitace, klony, padělky, napodobeniny, přesné reprodukce apod. a jsou vydávány za originální produkty vlastníka značky

Neoriginální produkty, které napodobují prvky značky a jsou vydávány za originální produkty

Příklady: falešné produkty opatřené štítky s názvem značky či logy

Další informace o těchto zásadách

Propagace neautorizovaných lékáren

Účty, které propagují neautorizované lékárny, mohou být pozastaveny. To se týká mimo jiné nabízení léků na předpis bez předpisu nebo cílení na lokality, kde nemáte licenci takový obsah propagovat.

Další informace o těchto zásadách

Nepřijatelné obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky bereme velmi vážně a považujeme je za obzvlášť závažné porušení našich zásad. Pokud ve vašem účtu takové praktiky zaznamenáme, můžeme ho pozastavit. Inzerentům či webovým stránkám využívajícím takovéto praktiky už nepovolíme inzerci prostřednictvím našich služeb, proto ohledně propagovaného produktu, firmy nebo služby buďte maximálně obezřetní. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka porušuje tyto zásady, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů, včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

 

Uvádění nepravdivých informací o firmě, produktu nebo službě, popřípadě skrývání těch pravdivých

Příklady: Lákání peněz nebo informací z uživatelů pod lživými nebo nejasnými záminkami; uvádění falešné totožnosti, názvu firmy nebo kontaktních údajů; směrování obsahu o politice, sociálních otázkách a záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné než vaší zemi, pokud zamlčíte nebo nepravdivě uvedete zemi svého původu a další podstatné informace o vás

Cílové stránky reklamy, které používají phishing ke shromažďování informací o uživatelích

Další informace o těchto zásadách 

Neoprávněné výhody

Chceme, aby reklamy v síti Google byly pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné.  Váš účet může být pozastaven, pokud zjistíme, že používá některé z níže popsaných praktik.

Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění v získávání návštěvnosti oproti ostatním účastníkům aukce

Příklady: Affiliate partneři, kteří inzerují ve službě Google Ads v rozporu s platnými pravidly programů pro affiliate partnery, propagují pomocí více účtů stejný či podobný obsah na stejné či podobné dotazy ve snaze zobrazit najednou více než jednu reklamu na firmu, aplikaci či web.

Poznámka: Klíčová slova by měla odpovídat pravděpodobnému záměru cílového publika při vyhledávání. Každý web či aplikace, které propagujete, by uživatelům měly nabízet svou zvláštní hodnotu. Nepropagujte tedy například podobné produkty a ceny na několika souvisejících destinacích.

Další informace o těchto zásadách 

Opakovaná porušení

Účet inzerenta může být pozastaven také v případě opakovaného porušování zásad inzerce ve službě Google Ads.

Pozastavení kvůli problémům s fakturací a platbami
Váš účet může být pozastaven kvůli některému z níže uvedených důvodů.

Zneužití propagačního kódu

Pokud se pokusíte prodat propagační kódy nebo použijete v účtu více než jeden propagační kód, může být účet pozastaven. Další informace naleznete ve smluvních podmínkách týkajících se propagačních kódů pro konkrétní země

Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu, podejte odvolání.

Žádost o vrácení platby

Pokud dáte své bance či společnosti, jež vydala platební kartu, pokyn k vrácení již zaplaceného poplatku (tzv. chargeback), který vám byl legitimně naúčtován na základě zůstatku Google Ads, může dojít k pozastavení účtu. 

Chcete-li pozastavení vyřešit: 

  1. Proveďte platbu ve službě Google Ads.
  2. Podejte odvolání

Pokud platíte za službu Google Ads z bankovního účtu (pomocí tzv. inkasa), přiložte k odvolání doklad o provedené platbě. Budete muset nahrát kopii výpisu z účtu nebo snímek obrazovky zachycující následující údaje z bankovního účtu: vaše jméno, záznam platby uhrazené společnosti Google a aktuální zůstatek na účtu.

Podezřelá platební aktivita

Pokud v účtu zjistíme podezřelé nebo podvodné platební aktivity, můžeme u něj omezit výši útraty nebo ho okamžitě pozastavit.
Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu, podejte odvolání.

Nesplacený zůstatek

Má-li účet jeden nebo více nesplacených zůstatků, může být dočasně pozastaven.

Chcete-li pozastavení vyřešit

  1. Proveďte platbu ve službě Google Ads.
  2. Podejte odvolání

Pokud platíte za službu Google Ads z bankovního účtu (pomocí tzv. inkasa), přiložte k odvolání doklad o provedené platbě. Budete muset nahrát kopii výpisu z účtu nebo snímek obrazovky zachycující následující údaje z bankovního účtu: vaše jméno, záznam platby uhrazené společnosti Google a aktuální zůstatek na účtu.

Dočasná pozastavení kvůli neoprávněnému přístupu k účtu

Zjistíme-li, že se váš účet Google Ads snaží používat neoprávněný uživatel, dočasně účet pozastavíme, abychom předešli neautorizovaným poplatkům. 

Chcete-li pozastavení vyřešit: Vyplňte tento formulář a my vám pomůžeme účet zabezpečit, aby mohl opět začít zobrazovat reklamy.

Dodržování zásad programu Google Ad Grants
Účet Google Ad Grants může být pozastaven, pokud nedodržuje zásady programu Google Ad Grants. 
Chcete-li pozastavení vyřešit: Zjistěte si v programových zásadách, zda můžete požádat o reaktivaci.

Jak požádat o vrácení peněz

Pokud vám byl účet pozastaven a máte nárok na vrácení peněz, můžete účet zrušitplatbu si nechat vrátit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?