Всичко за правилата на Google Ads за спиране на профил

Отнасяме се много сериозно към законовите изисквания и безопасността на потребителите. Ето защо действия на рекламодатели, които излагат на риск потребителите, Google или партньорите ни, могат да доведат до спиране на профила, което представлява забрана за използване на Google Ads. Това е от съществено значение за поддържането на здравословна и устойчива екосистема за дигитално рекламиране, в чиято основа стои защитата на потребителите.

Защо спираме профили 

Правилата на Google Ads и Общите условия подпомагат осигуряването на безопасна и положителна практическа работа за потребителите и рекламодателите. Профилите може да бъдат спрени, ако установим нарушения на правилата ни или на Общите условия.

Ако установим грубо нарушение на правилата (както е определено по-долу), профилът Ви ще бъде спрян незабавно и без предварително предупреждение.

За други нарушения на правилата, които водят до спиране на профила, ще Ви изпратим предупреждение, за да опишем естеството на нарушението на правилата и мерките, които могат да бъдат предприети за спазването им. Това известие ще бъде изпратено поне 7 дни преди самото спиране.

Какво представлява грубото нарушение?

Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни или екосистемата ни за дигитално рекламиране. Грубите нарушения често отразяват това, че бизнесът на рекламодателя като цяло не се придържа към правилата на Google Ads или че едно нарушение е толкова сериозно, че не можем да рискуваме рекламата да продължи да се показва на потребителите. Като се има предвид, че грубите нарушения ще доведат до незабавно спиране на профила при установяването им и без предварително предупреждение, ние ги ограничаваме до случаите, когато това е единственият ефективен начин за адекватно предотвратяване на незаконна дейност и/или значителна вреда на потребителите.

Как Google Ads открива нарушения на правилата?

За да откриваме нарушения на правилата на Google Ads, използваме както автоматизирани инструменти, така и човешка оценка. Преглеждаме информация от различни източници, включително рекламите, профилите и съдържанието Ви, жалби и отзиви на потребителите, предупреждения и решения на регулаторните органи.

Какво става, ако бъде установено грубо нарушение?

Ако установим грубо нарушение, ще спрем профилите Ви в Google Ads незабавно и без предварително предупреждение. Няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас.

Има ли други нарушения на правилата, които могат да доведат до спиране на профила?

Да. Нарушенията на което и да е правило на Google Ads могат да доведат до спиране на профила. Ако рекламодател наруши правилата за рекламиране с Google Ads, ще изпратим предупреждение, за да опишем естеството на нарушението на правилата и мерките, които могат да бъдат предприети за спазването им. Тогава на рекламодателя ще бъде предоставена възможност да отстрани нарушението или ако не смята, че е нарушил правилата, да обясни защо не смята, че ги нарушава. Това известие ще бъде изпратено поне 7 дни преди самото спиране.

Могат ли многократните нарушения на правилата да доведат до спиране на профил?

Да. Многократните нарушения на което и да е правило на Google Ads могат да доведат до спиране на профила. Ако рекламодател многократно нарушава правилата за рекламиране на Google Ads, ще изпратим предупреждение, за да опишем естеството на нарушенията на правилата и мерките, които могат да бъдат предприети за спазването им. Тогава на рекламодателя ще бъде предоставена възможност да отстрани нарушенията или ако не смята, че е нарушил правилата, да обясни позицията си. Това известие ще бъде изпратено поне 7 дни преди самото спиране.

Има ли други причини, които не са свързани с правилата, но могат да доведат до спиране на профила?

Да. Можете да научите повече за другите причини за спиране на профили тук.

Как рекламодател ще бъде уведомен за спиране?

Рекламодателите, чиито профили са спрени, ще получат известие в профила и по имейл. В известието по имейл ще се посочват всички правила, които рекламодателят е нарушил, заедно с връзка за изпращане на обжалване.

Може ли спирането на профил да бъде обжалвано?

Да. Ако смятате, че е станала грешка и не сте нарушили правилата ни, моля, изпратете обжалване. Можете да го направите, като навигирате до връзката „Връзка с нас“, която ще Ви насочи към формуляра за обжалване вдясно на екрана в профила Ви в Google Ads. Докато попълвате формуляра, ще се показва уместна информация за правилата, за да Ви помогне да разберете причината за спирането и процеса на обжалване. Ако отново изберете „Връзка с нас“, докато обжалването Ви все още се обработва, профилът Ви в Google Ads ще бъде със състояние „Предстоящо обжалване“. След като обжалването Ви бъде прегледано, ще получите имейл с резултата. Ако обжалването Ви е отхвърлено, можете да обжалвате повторно, като следвате същия процес, посочен по-горе.

Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, например в случай на грешка. Затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно.

Може ли рекламодател със спрян профил да настрои или използва други профили?

Не. Профилите, свързани със спрения (напр. такива, които използват същия имейл адрес или начин на плащане или са свързани със същия профил на мениджър), ще бъдат спрени. Отнасяме се много сериозно към безопасността на потребителите. Ето защо действия на рекламодателите, които излагат на риск потребителите, Google или партньорите, водят до забрана за използването на Google Ads. Освен това новите профили, които рекламодателят се опита да създаде, ще бъдат спрени.

Може ли рекламодател да има достъп до спрените си профили?

Спрените профили не могат да показват реклами. Рекламодателите обаче продължават да имат достъп до тях и до свързаните отчети.

Как да заявите възстановяване на средства

Ако профилът Ви е спрян и отговаряте на условията за възстановяване на средства, винаги можете да закриете профила и да получите възстановяване на средства.

За да изтеглите копие на тази информация, използвайте функцията за отпечатване в PDF на браузъра си и го запазете на компютъра си.

Не забравяйте, че тази страница може да бъде актуализирана с течение на времето, затова я посещавайте на този уебсайт за най-актуалната информация за спирането на профили.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false