Articles relacionats amb el tabac

La política de Google Ads sobre productes relacionats amb el tabac es modificarà a mitjans de gener de 2012. La política es modifica per tal de prohibir els cigars, les pipes de tabac i els papers de fumar. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per motius legals i basant-nos en els comentaris dels usuaris. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 de gener de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?