Тютюневи изделия

Правилата на Google Ads за тютюневите изделия ще се променят около средата на януари 2012 г. Промяната цели забрана на пури, лули и хартия за цигари. Тя ще важи за всички държави. Взехме това решение поради правни причини и въз основа на отзиви от потребителите. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?