Armes

La política de Google Ads sobre armes es modificarà a mitjans de gener de 2012. La política canviarà per indicar que determinades armes que estaven classificades com a restringides ja no es permetran. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per motius legals i basant-nos en els comentaris dels usuaris. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la nova política hagi entrat en vigor, la descripció s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 3 de gener de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?