Техники за спам

Правилата на Google Ads за техниките за спам ще бъдат актуализирани към средата на януари 2012 г. Реорганизираме настоящите си правила за рекламния спам, масовия маркетинг и указанията за уеб администратори в общи правила, наречени „Техники за спам“. Когато приложим тези правила, ще започнем да преглеждаме както рекламите, така и уебсайтовете Ви. Нарушенията могат да доведат до деактивиране на сайта Ви и/или неодобрение на рекламата Ви. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да направим тези правила по-ясни и да подобрим прилагането им. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?