Casinos i apostes

La política de Google Ads sobre casinos i apostes i, més concretament, sobre les apostes basades en ubicacions, s'actualitzarà a finals de gener per tal de prohibir que els establiments d'apostes tradicionals o basats en ubicacions s'anunciïn a Rússia. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat l'11 de gener de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?