Pràctiques empresarials inacceptables

La política de Google Ads sobre pràctiques empresarials inacceptables es modificarà a mitjans d'octubre. La política es modifica per tal de prohibir els operadors financers no autoritzats. El canvi afectarà al Brasil. Hem pres aquesta decisió per tal de respondre les reclamacions realitzades per l'autoritat competent, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sobre llocs web seleccionats que no estan autoritzats per operar al Brasil. Google enviarà notificacions als anunciants afectats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 5 d'octubre de 2010)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?