Pràctiques empresarials inacceptables

La política de Google Ads sobre pràctiques empresarials inacceptables es modificarà entre mitjans i finals d'agost. La política es modifica per tal de prohibir els anuncis dels distribuïdors de bitllets no autoritzats. El canvi afectarà el Regne Unit. Hem pres aquesta decisió per tal de protegir els usuaris i els distribuïdors de bitllets autoritzats. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 23 d'agost)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?