Sağlık ve İlaçlar

Sağlık ve ilaçlarla ilgili Google Ads politikası, Ağustos ayının ortalarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, gizli babalık testleri yasaklanacaktır. Bu değişiklik Almanya ve İngiltere'yi etkileyecektir. Değişiklikten etkilenen reklamverenlere bildirim göndereceğiz. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra, İngiltere ve Almanya'ya özgü bölüm bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlandığı tarih: 23 Ağustos)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?