Wondermiddelen

Het Google Ads-beleid inzake wondermiddelen en onechte gezondheidsclaims wordt ongeveer midden juli bijgewerkt. Het beleid wordt aangepast om onechte medische claims te verbieden. Ook worden adverteerders met het nieuwe beleid verplicht duidelijker verschil te maken tussen medicinale supplementen en medicijnen op doktersvoorschrift. De wijziging geldt voor alle landen. Zodra het gewijzigde beleid van kracht is, wordt de relevante beleidsbeschrijving bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen.
(Gepubliceerd op 9 juli)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?