Чудодейни лечения

Правилата на Google Ads за чудодейни лечения и фалшиви твърдения за полезност за здравето ще бъдат актуализирани около средата на юли. С промяната на правилата ще се забранят фалшивите медицински твърдения и от рекламодателите ще се изисква да разграничават по-ясно добавките с растителен произход от лекарствените средства, отпускани с рецепта. Промяната ще важи за всички държави. Тя ще бъде отразена в съответното описание на правилата, след влизането им в сила.
(Публикувано на 9 юли)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?