Dispositius de trànsit

La política de Google Ads sobre els dispositius de trànsit canviarà a mitjans de juliol. La política canviarà per permetre les bases de dades i el programari de detectors de radars. El canvi afectarà França i Polònia. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política en qüestió s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 8 de juliol)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?