Аборти

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за популяризиране на абортите и свързаните с тях услуги ще бъдат актуализирани около средата на юли, с което тези онлайн реклами ще бъдат разрешени в Испания. Разрешаваме съдържание, свързано с абортите, в реклами и уебсайтове, там където тези реклами са в съответствие с местните наредби и норми. След влизането на новите правила в сила страницата с тях ще бъде актуализирана, за да отрази тази промяна.

Публикувано на 1 юли 2010 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню