Аборти

Правилата на Google Ads за популяризиране на абортите и свързаните с тях услуги ще бъдат актуализирани около средата на юли, с което тези онлайн реклами ще бъдат разрешени в Испания. Разрешаваме съдържание, свързано с абортите, в реклами и уебсайтове, там където тези реклами са в съответствие с местните наредби и норми. След влизането на новите правила в сила страницата с тях ще бъде актуализирана, за да отрази тази промяна.

Публикувано на 1 юли 2010 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?