Аборти

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за популяризиране на абортите и свързаните с тях услуги ще бъдат актуализирани около средата на юли, с което тези онлайн реклами ще бъдат разрешени в Испания. Разрешаваме съдържание, свързано с абортите, в реклами и уебсайтове, там където тези реклами са в съответствие с местните наредби и норми. След влизането на новите правила в сила страницата с тях ще бъде актуализирана, за да отрази тази промяна.

Публикувано на 1 юли 2010 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?