Domniemane stowarzyszenie

Zasada Google Ads zakazująca używania zwodniczych nazw firm obecnie obowiązuje w Australii i Nowej Zelandii, a około połowy lipca zostanie rozszerzona na wszystkie kraje. Zasady te zabraniają reklam sugerujących powiązania, współpracę lub szczególne związki z niepowiązanymi firmami zewnętrznymi i mają na celu zapewnienie, że użytkownicy nie zostaną oszukani co do firmy reklamowanej w reklamach tekstowych. Po wejściu nowej zasady w życie odpowiednia strona z opisem zasad zostanie zaktualizowana w sposób odzwierciedlający zmianę.

Data opublikowania: 1 lipca 2010 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?