Geïmpliceerd partnerschap

Het Google Ads-beleid waarmee het misleidende gebruik van bedrijfsnamen is verboden, is momenteel van kracht in Australië en Nieuw-Zeeland, en zal ongeveer midden juli voor alle landen gelden. Volgens dit beleid zijn advertenties die een partnerschap, samenwerking of een speciale relatie met niet-gerelateerde derden impliceren, niet toegestaan. Met het nieuwe beleid wordt geprobeerd te voorkomen dat gebruikers worden misleid met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten waarvoor in onze tekstadvertenties wordt geadverteerd. Nadat het gewijzigde beleid van kracht is geworden, wordt de relevante beleidspagina bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen.

Gepubliceerd op 1 juli 2010

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?