Загатване за партньорство

Правилата на Google Ads за забрана на измамническото използване на фирмени имена понастоящем са в сила в Австралия и Нова Зеландия и около средата на юли ще бъдат разширени, за да важат за всички държави. Тези правила забраняват рекламите, които загатват за партньорство, съдружие или специални взаимоотношения с несвързани трети страни, и имат за цел да гарантират, че потребителите няма да бъдат подведени по отношение на фирмите, рекламирани в показваните от нас текстови реклами. След влизането на новите правила в сила страницата с тях ще бъде актуализирана, за да отрази тази промяна.

Публикувано на 1 юли 2010 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?