Хакерство

Правилата на Google Ads за хакерството ще бъдат актуализирани около средата на юли, за да се забрани рекламирането на сайтове за продукти или услуги, които имат за цел да заобиколят или ,,кракнат" тестовете за разграничаване на компютри от хора. С разширяването на правилата, така че да включват програмите за кракване на тези тестове, целим да гарантираме добра практическа работа на потребителите и да помогнем на рекламодателите да защитят уебсайтовете и уеб формулярите си от спам и автоматизирани роботи. Тази промяна ще важи за всички държави и ще бъде отразена на страницата на правилата, след влизането им в сила.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?