Хазарт

Предстоят две актуализации на правилата на Google Ads за онлайн хазарт, които ще влязат в сила около средата на юли:

Първо, държавно лицензираните оператори на спортни залагания ще могат да рекламират в Чешката република.

Второ, ще бъде забранено популяризирането на лотарии от уебсайтове, които са партньори или агрегатори. Съгласно тези актуализирани правила държавните и/или националните лотарии могат да се популяризират само от официални юридически лица на местата, в които са разрешени реклами за онлайн хазарт. Промяната ще важи за всички държави

и ще бъде отразена на страницата на правилата, след влизането им в сила.

Публикувано на 1 юли 2010 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?