Zahteve za slikovne oglase

Slikovni oglasi, pri katerih se poleg oglasa prikazuje slika, so na voljo v različnih velikostih. Za slikovne oglase veljajo standardni pravilniki programa Google Ads in spodaj navedene zahteve. Upoštevajte, da te zahteve veljajo tudi za slikovne prekrivne oglase in oglase HTML5.

Animacija v slikovnih oglasih

Naslednje ni dovoljeno:

Animacije, daljše od 30 sekund

Opomba: krajše animacije se lahko ponavljajo, vendar se mora predvajanje animacije po 30 sekundah končati.

Animirane slike GIF v ločljivosti HD niso več podprte v programu Google Ads

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev. Če slike ni mogoče urediti, da bi ustrezala tej zahtevi, naložite drugo, ki je skladna s pravilnikom.

Sorodni pravilniki in pogosti razlogi za neodobritev

Navedeni pravilniki programa Google Ads so še posebej relevantni za slikovne oglase, saj so njihove kršitve pogosto razlog za neodobritev oglasa. Več o posledicah kršenja naših pravilnikov.

Kakovost slike

Vse slikovno gradivo, uporabljeno v oglaševanju, mora izpolnjevati določena merila glede kakovosti. Postavitev slike mora biti skladna s standardi programa Google Ads in slika ne sme biti zamegljena. Za več informacij preberite pravilnik o kakovosti slik.

Nejasna ustreznost

Vse informacije morajo ustrezati temu, kar oglašujete. Vsa posredovana polja oglasa morajo na primer predstavljati istega oglaševalca in biti ustrezna za promovirani izdelek. Več informacij je na voljo v pravilniku Nejasna ustreznost.

Zavajajoča vsebina

Vse informacije morajo biti točne in iz njih mora biti razvidno, kaj oglašujete. Za več informacij preberite pravilnik o zavajajoči vsebini. Slikovni oglasi ne smejo vsebovati slik, ki so podobne opozorilom ali sporočilom o napakah spletnega mesta, in slike ne smejo dajati vtisa, da je oglasov več.

Vsebina za odrasle

Da bi bili oglasi ustrezni in varni za uporabnike, Google omejuje vsebino za odrasle v določenih okoliščinah. Več informacij najdete v pravilniku o vsebini za odrasle. V slikovnih oglasih ne sme biti ničesar, kar se navezuje na teme za odrasle.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?