Krav til bildeannonser

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

I bildeannonser vises det et bilde sammen med annonsen din, og disse annonsene er tilgjengelige i en rekke størrelser. Bildeannonser er underlagt standardretningslinjene for Google Ads og kravene nedenfor. Vær oppmerksom på at disse kravene også gjelder HTML5-annonser og bildeoverleggsannonser.

Animasjon i bildeannonser

Vi tillater ikke

Animasjoner som varer lenger enn 30 sekunder

Merk: Kortere animasjoner kan kjøres i sløyfe eller gjentas, men de må stoppe etter 30 sekunder.

Animerte GIF-bilder i HD støttes ikke lenger i Google Ads.

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke får endret bildet i tråd med dette kravet, må du laste opp et annet bilde, et som overholder retningslinjene.

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Google Ads-retningslinjene nedenfor er spesielt relevante for bildeannonser. Når annonser ikke godkjennes, skyldes det ofte brudd på disse retningslinjene. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Bildekvalitet

Alle bilder som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Bildeutformingen må være i tråd med Google Ads-standardene, og bildet kan ikke være uskarpt. Du finner mer informasjon under punktet Bildekvalitet i retningslinjene.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.

Villedende innhold

All informasjon skal være riktig og gjenspeile det du annonserer for. Du finner mer informasjon i retningslinjene under punktet Villedende innhold. Bildeannonser skal ikke inneholde bilder som minner om advarsler eller feilmeldinger fra nettstedet, og bilder skal ikke fremstå som flere enn én annonse.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Du finner mer informasjon i retningslinjene om seksuelt innhold.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?