การดูแลสุขอนามัยและยา

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

เราให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการโฆษณาสำหรับการดูแลสุขอนามัยและยา ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้เลย ในขณะที่โฆษณาอื่นๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาการดูแลสุขอนามัยที่เราอนุญาตในบางกรณี เนื้อหาบางส่วนอาจให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายการข้อจำกัดเฉพาะประเทศของทุกประเทศที่คุณวางแผนที่จะโฆษณา ดูรายละเอียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

ผู้ผลิตยา

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาลงโฆษณาได้ในบางประเทศเท่านั้น

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาเลือกลงโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตยาลงโฆษณายาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์

ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาเลือกลงโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เคนยา เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สโลวาเกีย เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผู้ผลิตและผู้จัดหาอื่นๆ

ผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ ผู้จัดหาสารที่ใช้ในการแพทย์ และผู้จัดหาแอนติบอดี้/เปปไทด์/สารประกอบสำหรับใช้ในห้องทดลองเชิงพาณิชย์จะลงโฆษณาได้เฉพาะในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ผู้ผลิตยาจะต้องได้รับการรับรองโดย Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดดูวิธีการสมัครด้านล่าง

ร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การให้ยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์

การกำหนดสถานที่เป้าหมายที่คุณไม่มีใบอนุญาต

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง การละเมิดนโยบายของ Google Ads อย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงมากจนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างมหันต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชีของคุณ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือปลายทางเป้าหมายนั้นละเมิดนโยบายนี้หรือไม่  หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชี Google Ads ของคุณเมื่อตรวจพบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่ออธิบายสาเหตุ เราจะเปิดให้บัญชีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การให้ยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์

การกำหนดสถานที่เป้าหมายที่คุณไม่มีใบอนุญาต

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง การละเมิดนโยบายของ Google Ads อย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงมากจนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างมหันต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชีของคุณ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือปลายทางเป้าหมายนั้นละเมิดนโยบายนี้หรือไม่  หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชี Google Ads ของคุณเมื่อตรวจพบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่ออธิบายสาเหตุ เราจะเปิดให้บัญชีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

Google จำกัดการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ ในการระบุว่าผู้ลงโฆษณากำลังโฆษณาร้านขายยาออนไลน์อยู่หรือไม่ เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเหตุผลอื่นๆ เราจะใช้ความรัดกุมอย่างที่สุดในการบังคับใช้นโยบายนี้ โดยเฉพาะกับหน้า Landing Page ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงเนื้อหาที่น่าจะเป็นการขายยาออนไลน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ก็ตาม

ประเทศ

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เยอรมนี ฮ่องกง อิสราเอล ญี่ปุ่น เคนยา เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย สโลวาเกีย สวีเดน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศอื่นๆ

คีย์เวิร์ด

Google อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาร้านขายยาออนไลน์เสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ดที่มีชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เช็กเกีย เดนมาร์ก เยอรมนี อิสราเอล ญี่ปุ่น เคนยา นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ร้านขายยาออนไลน์จะต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดดูวิธีการสมัครด้านล่าง ร้านขายยาออนไลน์จะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เป็นเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก Google

ชื่อยาที่ถูกจำกัด

ในประเทศส่วนใหญ่ Google ไม่อนุญาตให้ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา, หน้า Landing Page, คีย์เวิร์ด หรือซอร์สโค้ดของหน้าเว็บ

 • แคมเปญของธุรกิจบางประเภทที่กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา เช่น ร้านขายยาออนไลน์และผู้ผลิตยา สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองในการแสดงโฆษณา แต่หากต้องการใช้คีย์เวิร์ดที่กำหนดเป้าหมายเป็นชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ คุณจะต้องได้รับการรับรองก่อน  ธุรกิจเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง
 • หากแคมเปญของคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาหรือหน้า Landing Page ได้
 • สำหรับบางกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต Google จะยกเว้นนโยบายนี้ในกรณีที่เป็นการรณรงค์ด้านสาธารณสุขหรือเพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากองค์กรของรัฐหรือองค์กรสนับสนุนด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสถานะที่มั่นคง หากต้องการยื่นขอรับการยกเว้นสำหรับการใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา, หน้า Landing Page, คีย์เวิร์ด หรือซอร์สโค้ดของหน้าเว็บ โปรดติดต่อเรา

หากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีชื่อยาสัตว์เลี้ยงที่ถูกจำกัดแบบละเอียด ระบบจะติดป้ายกำกับไม่ว่าข้อมูลการกำหนดเป้าหมายจะเป็นอย่างไร โฆษณาร้านขายยาสัตว์เลี้ยงที่มีป้ายกำกับดังกล่าวจะยังคงแสดงนอกสหรัฐฯ และแคนาดาได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรอง ผู้ลงโฆษณาร้านขายยาสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ และแคนาดาจำเป็นต้องมีใบรับรองด้านเภสัชกรรม จึงจะกำหนดเป้าหมายไปยังชื่อยาสัตว์เลี้ยงได้ แต่ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองหากต้องการแสดงโฆษณาซึ่งมีชื่อยาสัตว์เลี้ยง

ดูรายการโดยสังเขปของยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือส่วนผสมออกฤทธิ์ซึ่งอยู่ในการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: ชื่อยาที่ถูกจำกัด

โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ

ลบการอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และสเตียรอยด์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน

สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ

Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตเนื้อหาต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

 • รายการทั้งหมดในรายการโดยสังเขปของยาและอาหารเสริมต้องห้ามนี้
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอฟีดรา
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน (hCG) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลด/ควบคุมน้ำหนัก หรือเมื่อโฆษณาร่วมกับอะนาบอลิกสเตียรอยด์
 • สมุนไพรและอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางยาหรือสารที่เป็นอันตราย
 • ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาหรือสารควบคุมที่ต้องสั่งโดยแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเอกชน โดยมีการโฆษณาว่าปลอดภัยหรือมีผลในการป้องกัน รักษาโรค หรืออาการป่วยได้
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำเตือนหรือกำลังอยู่ระหว่างการประกาศใช้จากทางการ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อคล้ายคลึงกับยา อาหารเสริม หรือสารควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองจนอาจทำให้เกิดความสับสน

Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์ DHEA ในทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไม่อนุญาตให้โปรโมตผลิตภัณฑ์เมลาโทนินในทุกประเทศยกเว้นแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาและอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้เข้าใจผิดซึ่งอยู่ในการตรวจสอบของเรา โปรดไปที่ www.legitscript.com

เครื่องมือแก้ปัญหา: สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ
 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

เครื่องมือแก้ปัญหา: DHEA หรือเมลาโทนิน
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หากสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ตั้งที่มีอยู่ต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำให้โฆษณาและปลายทางของคุณตรงตามข้อกำหนด

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณายาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (สารสกัดจากฝิ่น) ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยกเว้นยาที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นยาช่วยในการรักษา (MAT) ความผิดปกติจากการใช้โอปิออยด์และเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวข้องกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่แสดงไว้ทั้งหมดในหน้านี้

สำหรับบางกรณีซึ่งไม่ขัดกับกฎหมายท้องถิ่น Google จะอนุญาตให้ยกเว้นไม่ต้องใช้นโยบายนี้กับ (ก) แคมเปญด้านสาธารณสุขและสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยจากองค์กรของรัฐหรือองค์กรสนับสนุนด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสถานะที่มั่นคง (ข) โฆษณาสำหรับยาที่ไม่ใช่กลุ่มโอปิออยด์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งได้กล่าวถึงยากลุ่มโอปิออยด์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ไว้ในข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น และ (ค) ผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองให้บำบัดรักษาการเสพติด

หากต้องการยื่นขอรับการยกเว้นดังกล่าว โปรดติดต่อเรา

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การรักษาทางการแพทย์ในขั้นทดลองหรือไม่รับรองผล การบำบัดด้วยเซลล์ และการบำบัดด้วยยีน

เราไม่อนุญาตให้ดำเนินการต่อไปนี้ 

โปรโมตการรักษาทางการแพทย์ที่ยังอยู่ในขั้นทดลองและ/หรือไม่รับรองผล

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำพันธุวิศวกรรมด้วยตนเอง (DIY) และชุดการทำยีนบำบัด

 โปรโมตการบำบัดด้วยเซลล์หรือยีน ไม่ว่าจะมีสถานะการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเช่นใดก็ตาม

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ การบำบัดด้วยเซลล์ (ไม่ใช่สเต็มเซลล์) การบำบัดด้วยยีนและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมซึ่งมีรูปแบบคล้ายกัน การบำบัดด้วยสารอาหารสกัดจากเกล็ดเลือด

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุมัติ

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก

Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก ยกเว้นในเกาหลี แคนาดา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เยอรมนี เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิตาลี อินโดนีเซีย อิสราเอล และไอร์แลนด์

การโปรโมตการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกต้องไม่เป็นการโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคาดหวังหรือผลของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ หรือกล่าวโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นปลอดภัย

เครื่องมือแก้ปัญหา: การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง

Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองในทุกประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ผู้ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาสามารถโฆษณาชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองที่ได้รับการรับรองจาก FDA ได้ ผู้ลงโฆษณาในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรสามารถโฆษณาชุดทดสอบ HIV ที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นได้

เครื่องมือแก้ปัญหา: ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

การทำแท้ง

ประเทศ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศต่อไปนี้

กวาเดอลูป กัวเตมาลา การ์ตา เกรเนดา เกาหลีใต้ คอสตาริกา คูเวต โคลอมเบีย จอร์แดน จาเมกา จิบูตี ชิลี ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ซูรินาเม เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์บาร์เธเลมี เซนต์ลูเซีย ดินแดนปาเลสไตน์ โดมินิกา ตูนิเซีย ไต้หวัน ไทย นิการากัว บราซิล บาห์เรน บาฮามาส เบลเยียม เบลีซ โบลิเวีย ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ มาร์ตินีก มาเลเซีย เม็กซิโก โมร็อกโก ยูเครน เยเมน เยอรมนี รัสเซีย ลิเบีย เลบานอน เวเนซุเอลา ศรีลังกา สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน อาร์เจนตินา อารูบา อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน อียิปต์ อุรุกวัย เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ แอนติกาและบาร์บูดา โอมาน ฮ่องกง ฮอนดูรัส ฮังการี เฮติ

ข้อจำกัดของเครือข่าย Google Ads

หากคุณกำหนดเป้าหมายของโฆษณาเป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างน้อย 1 แห่ง ระบบจะจัดให้โฆษณานั้นอยู่ในประเภทมีสิทธิ์ (จำกัด) หมายความว่าโฆษณาดังกล่าวจะแสดงในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมตามประเทศที่เลือก ดูรายละเอียดนโยบายของประเทศต่างๆ ได้จากส่วนข้อมูลของแต่ละประเทศด้านล่าง

โฆษณาเกี่ยวกับการทำแท้งจะไม่แสดงในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google แม้ว่าจะมีสิทธิ์ (จำกัด) ก็ตาม

ข้อกำหนดในการรับรองและการเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงโฆษณาการทำแท้ง

สำหรับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ หากต้องการลงโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง คุณจะต้องได้รับการรับรองให้เป็นผู้ลงโฆษณาที่ให้บริการทำแท้งหรือไม่ได้ให้บริการทำแท้งก่อน 

Google จะสร้างการเปิดเผยในโฆษณาว่า "ให้บริการทำแท้ง" หรือ "ไม่ได้ให้บริการทำแท้ง" โดยอัตโนมัติในโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการทำแท้งตามประเภทที่คุณได้รับการรับรอง ระบบจะดำเนินการดังกล่าวกับโฆษณา Search ทุกรูปแบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและวิธีสมัครรับการรับรอง

เครื่องมือแก้ปัญหา: การรับรองและการเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงโฆษณาการทำแท้ง

 1. สำหรับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ หากต้องการลงโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง คุณจะต้องได้รับการรับรองให้เป็นผู้ลงโฆษณาที่ให้บริการทำแท้งหรือไม่ได้ให้บริการทำแท้งก่อน

 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่บางรายการก็อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องตรวจสอบแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

 3. หากคุณไม่ทำการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดนำคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งออก

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การคุมกำเนิด

Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการคุมกำเนิดหรือการมีบุตรในประเทศต่อไปนี้

 • บาห์เรน จีน จิบูตี อียิปต์ ฮ่องกง อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต มาเลเซีย เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก โอมาน ดินแดนปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ไทย ตูนิเซีย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน
เครื่องมือแก้ปัญหา: การคุมกำเนิด
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

บริการเกี่ยวกับการเสพติด

Google จำกัดการโฆษณาบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติด

ตัวอย่างบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติด ได้แก่ ผู้ให้การรักษาพยาบาลทางคลินิก บริการสนับสนุนการฟื้นฟู เช่น ศูนย์บำบัดผู้ติดสุราและสารเสพติดและองค์กรการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้สร้างความสนใจในตัวสินค้าหรือตัวแทนส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด สายด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
 
ประเทศ
 
Google อนุญาตให้แสดงโฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์เท่านั้น และไม่อนุญาตให้โฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดในประเทศอื่นๆ
 
คีย์เวิร์ด
 
Google อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดเสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการติดสุราและสารเสพติดเท่านั้น
 
การรับรอง
 
ผู้ลงโฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดจะต้องได้รับการรับรองโดย Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับแต่ละประเทศในส่วนนโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ รวมทั้งดูวิธีสมัครด้านล่าง

การประกันสุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกา คุณต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะโฆษณาความคุ้มครองในการประกันสุขภาพและการประกันทางการแพทย์ได้ ยกเว้นผู้ลงโฆษณาของรัฐบาลซึ่งจะได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ทั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโฆษณาความคุ้มครองในการประกันด้านทันตกรรม สายตา และ/หรือสุขภาพระหว่างเดินทาง

ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันสุขภาพและการประกันทางการแพทย์ ได้แก่ การประกันสุขภาพส่วนบุคคล, การประกันระยะสั้น, การประกันแบบจำกัดระยะเวลา, การประกันสุขภาพซึ่งมีการชดใช้ค่าเสียหายแบบคงที่, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid

ผู้ลงโฆษณาการประกันสุขภาพและการประกันทางการแพทย์ (ที่ไม่ใช่ผู้ลงโฆษณาของรัฐบาล) ต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาได้ รูปแบบและส่วนขยายโฆษณาทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองนี้ ดูข้อกำหนดสำหรับสหรัฐอเมริกาในส่วนนโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ รวมทั้งดูวิธีสมัครด้านล่าง

สมัครรับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขอนามัย 

ผู้ลงโฆษณาบางราย เช่น ร้านขายยาออนไลน์ ผู้ผลิตยา และผู้ที่ต้องการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาหรือหน้า Landing Page หรือผู้ลงโฆษณาการประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะลงโฆษณาได้ หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาดังกล่าว โปรดสมัครขอการรับรองโดยทำดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศทั้งหมดด้านล่าง หากประเทศเป้าหมายของแคมเปญไม่มีอยู่ในรายการ เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตยาในประเทศดังกล่าวโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 • โปรดอย่าลืมระบุรหัสลูกค้า Google Ads ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าในบัญชี
 • กรอกข้อมูลที่ขอให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น
 • หากคุณเป็นเอเจนซีที่สมัครในนามของผู้ลงโฆษณา โปรดส่งเอกสารระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือผู้ถือใบอนุญาตรายดังกล่าว

นโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านเนื้อหาข้างต้น อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามประเทศที่แคมเปญของคุณกำหนดเป้าหมาย เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แคมเปญโฆษณากำหนดเป้าหมายไปยังประเทศนั้นได้

ออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Pharmacy Guild of Australia (สมาคมเภสัชกรรมแห่งออสเตรเลีย), Medicare Australia, Australian Digital Health Agency (หน่วยงานด้านสาธารณสุขออนไลน์ของออสเตรเลีย) หรือสำนักงานเภสัชกรรมระดับรัฐของออสเตรเลียอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้แล้ว

 • Pharmaceutical Services (บริการเภสัชกรรม), ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales (คณะกรรมการเภสัชกรรมแห่งนิวเซาท์เวลส์)
 • Pharmacy Premises Committee (คณะผู้แทนด้านเภสัชกรรม), NT
 • Pharmacy Ownership (กรรมสิทธิ์ด้านเภสัชกรรม), QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia (องค์กรกำกับดูแลด้านเภสัชกรรมแห่งเซาท์ออสเตรเลีย)
 • Tasmanian Pharmacy Authority (สำนักงานเภสัชกรรมแห่งแทสเมเนีย)
 • Victorian Pharmacy Authority (สำนักงานเภสัชกรรมแห่งวิกตอเรีย)
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia (สำนักจดทะเบียนเภสัชกรรมแห่งเวสเทิร์นออสเตรเลีย)

โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในออสเตรเลียต้องไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาหรือปลายทาง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด

 Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติดโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ออสเตรีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

เบลเยียม

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตการประชาสัมพันธ์ร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งในเบลเยียม

บราซิล

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์กรตรวจสอบอนามัยแห่งชาติ (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -- ANVISA) และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

แคนาดา

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่ระบุต่อไปนี้

โปรแกรม LegitScript เพื่อการรับรองและตรวจสอบผู้ขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • การรับรองร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ต — ใช้ได้กับเว็บไซต์ที่ยอมรับการจ่ายยาเพิ่ม การเปลี่ยนร้านจ่ายยา หรือใบสั่งแพทย์ใหม่ หรือร้านขายยาที่จ่ายยาทางการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือบริการสั่งซื้อทางไกลรูปแบบอื่น
 • ใบรับรองผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ — มีให้แก่เว็บไซต์ที่เสนอบริการทางการแพทย์แบบเสมือนทางออนไลน์และให้บริการสั่งซื้อยา

สมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (National Association of Boards of Pharmacy หรือ NABP)

 • VIPPS — ใช้ได้กับร้านขายยาที่ประกอบกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • โปรแกรมเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้วของ .Pharmacy — เว็บไซต์ที่มีโดเมนระดับบนสุด ".Pharmacy" ใช้ได้กับร้านขายยาที่ประกอบกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจรหรือแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาหรือบริการที่ต้องสั่งโดยแพทย์ การรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และการจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก LegitScript หรือการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
 

จีน

 
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตร้านขายยาออนไลน์หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (SFDA) ของจีน และไม่โปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคีย์เวิร์ด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้โฆษณาบริการเก็บใบสั่งยาและบริการจัดส่งผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการทางการแพทย์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตบริการทางการแพทย์ในจีนตราบใดที่ส่งเอกสารที่จำเป็นและได้รับการรับรองจาก Google

เยอรมนี

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้มีการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ (รวมถึงร้านขายยา ผู้ค้าปลีกยา และสมาคมเภสัชกร) ที่ไม่ได้โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ในกรณีต่อไปนี้

ผู้ค้าปลีกยาออนไลน์ที่จดทะเบียน (ร้านขายยาทางไปรษณีย์และผู้ค้าปลีกยาออนไลน์อื่นๆ ที่จดทะเบียนกับ DIMDI)

ร้านขายยาที่มีใบอนุญาตซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการอย่างถูกต้อง

สมาคมเภสัชกรที่เป็นตัวแทนของร้านขายยาที่มีใบอนุญาตและ/หรือร้านขายยาทางไปรษณีย์ และการโฆษณาในนามของผู้ประกอบการดังกล่าว

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ฮ่องกง

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับสำนักงานยา กรมอนามัยของรัฐบาลฮ่องกง และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก ทั้งนี้ ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ฮังการี

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในฮังการี ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

อินเดีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโปรโมตยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในอินเดีย

ไอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตร้านขายยาออนไลน์ที่ให้บริการรับใบสั่งยา ให้บริการจัดส่ง ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรือให้คำปรึกษาออนไลน์ (ไม่รวมถึงการปรึกษากับแพทย์) ในประเทศไอร์แลนด์

บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด

 Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติดโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

อิสราเอล

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น ตราบใดที่ร้านขายยาดังกล่าวแจ้งหมายเลข "ใบอนุญาตสำหรับเจ้าของสิทธิ์ในการตลาด" ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ร้านขายยาที่มีหน้าร้าน และผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์เข้าได้สามารถใช้คำที่เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในคำหลักได้
หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาที่โปรโมตยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์แสดงในญี่ปุ่น หากผู้ลงโฆษณามีหมายเลขใบอนุญาตที่ถูกต้องและแสดงหมายเลขดังกล่าวบนเว็บไซต์

เคนยา

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับคณะกรรมการดูแลด้านเภสัชกรรมและสารพิษ (Pharmacy and Poisons Board) ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในเคนยา ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

เกาหลี

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในเกาหลีใต้

เม็กซิโก

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ COFEPRIS และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

เนเธอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport และปรากฏอยู่ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ร้านขายยาออนไลน์ไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

นิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด

 Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โปรโมตบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติดโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ฟิลิปปินส์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

 

โปแลนด์

 
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าจะเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งหรือไม่

โปรตุเกส

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในโปรตุเกส โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

รัสเซีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor) และมีใบอนุญาตสำหรับซื้อขายทางไกล ร้านขายยาทั้งหมดต้องมีใบอนุญาต โดยไม่คำนึงว่าร้านดังกล่าวจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการใบสั่งยาโดยแพทย์หรือไม่ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ผู้ผลิตยา

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ตามกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ตั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าวทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังรัสเซียจะต้องมีข้อจำกัดความรับผิดในโฆษณาเป็นภาษารัสเซีย 1 ใน 4 ข้อ อันได้แก่ "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." หรือ "Есть противопоказания. Узнайте у врача." หรือ "Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." หรือ "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." ผู้ผลิตยาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย

สวีเดน

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านผลิตภัณฑ์ยาแห่งสวีเดน และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

สหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ General Pharmaceutical Council (GPhC) ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

สหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่ระบุต่อไปนี้

โปรแกรม LegitScript เพื่อการรับรองและตรวจสอบผู้ขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • การรับรองร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ต — ใช้ได้กับเว็บไซต์ที่ยอมรับการจ่ายยาเพิ่ม การเปลี่ยนร้านจ่ายยา หรือใบสั่งแพทย์ใหม่ หรือร้านขายยาที่จ่ายยาทางการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือบริการสั่งซื้อทางไกลรูปแบบอื่น
 • ใบรับรองผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ — มีให้แก่เว็บไซต์ที่เสนอบริการทางการแพทย์แบบเสมือนทางออนไลน์และให้บริการสั่งซื้อยา

สมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (National Association of Boards of Pharmacy หรือ NABP)

 • VIPPS — ใช้ได้กับร้านขายยาที่ประกอบกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • โปรแกรมเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้วของ .Pharmacy — เว็บไซต์ที่มีโดเมนระดับบนสุด ".Pharmacy" ใช้ได้กับร้านขายยาที่ประกอบกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจรหรือแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาหรือบริการที่ต้องสั่งโดยแพทย์ การรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และการจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก LegitScript หรือการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการเกี่ยวกับการเสพติด

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

คุณต้องได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดจากโปรแกรมการรับรองจาก LegitScript จึงจะลงโฆษณาบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติดได้

การรับรองจาก LegitScript: บริการสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดบางบริการอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับรองจาก LegitScript ผู้ให้บริการที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาบริการสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดใน Google LegitScript จะเรียกเก็บค่าดำเนินการและติดตามผู้สมัคร แต่อาจมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก LegitScript

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

การประกันสุขภาพ

Green checkmark, allowed อนุญาตแบบจำกัด

ผู้ลงโฆษณาของรัฐบาลได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาการประกันสุขภาพและการประกันทางการแพทย์ (เช่น ตลาดประกันสุขภาพที่ดำเนินงานโดยรัฐ, healthcare.gov) หน่วยงานรัฐบาลไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก G2 เพื่อให้มีสิทธิ์ แต่ต้องทำตามขั้นตอนการรับรองของ Google ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับหน่วยงานรัฐบาล โปรดเขียนคำขอของหน่วยงานในช่อง 10 และ 11 ของใบสมัคร

ผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองจาก G2 จึงจะลงโฆษณาการประกันสุขภาพและการประกันทางการแพทย์ได้

เกี่ยวกับการรับรองจาก G2: ผู้ลงโฆษณาการประกันสุขภาพบางรายไม่มีสิทธิ์รับการรับรองจาก G2 ผู้ให้บริการที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาบริการดูแลสุขอนามัยใน Google โดย G2 จะเรียกเก็บค่าดำเนินการและติดตามผู้สมัคร ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก G2 

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

การแก้ปัญหาการไม่อนุมัติ

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากละเมิดนโยบายนี้ ลองอ่านเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหา

สาเหตุที่ไม่อนุมัติ ความหมาย สิ่งที่ควรทำในตอนนี้
ต้องมีการรับรองร้านขายยาออนไลน์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่บัญชีของคุณไม่ได้รับการรับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือหากคุณเป็นร้านขายยาออนไลน์ที่จดทะเบียนแล้ว ก็สามารถขอการรับรองจาก Google ได้ โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
การกำหนดเป้าหมายไม่ตรงกับนโยบาย โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีของคุณจะได้รับการรับรองโดย Google แต่โฆษณาของคุณกำหนดเป้าหมายไปนอกประเทศที่คุณได้รับการรับรอง ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายของแคมเปญให้ตรงกับประเทศที่คุณได้รับการรับรองให้แสดงโฆษณาร้านขายยา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
URL ไม่ตรงกับการรับรองร้านขายยาออนไลน์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีจะได้รับการรับรองจาก Google แล้ว แต่เว็บไซต์หรือแอปที่โฆษณาโปรโมตไม่ตรงกับที่ได้รับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนให้โฆษณาโปรโมตเว็บไซต์หรือแอปที่ส่งในคำขอการรับรองได้ หากต้องการใช้เว็บไซต์หรือแอปใหม่เป็นร้านขายยาออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอปนั้นต้องได้รับการรับรองโดย Google ด้วย โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
ต้องมีหมายเลขใบอนุญาตยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาต ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาตทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
การกำหนดเป้าหมายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และสเตียรอยด์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false