Zdravstvo in zdravila

Prizadevamo si upoštevati predpise oglaševanja za zdravstvo in zdravila, zato pričakujemo, da bodo oglasi ter cilji v skladu z ustreznimi zakoni in panožnimi standardi. Nekaterih vsebin v zvezi z zdravstvenim varstvom sploh ni mogoče oglaševati, medtem ko lahko druge oglašujete le, če imate Googlov certifikat in ciljate samo na odobrene države. Preverite lokalne predpise za območja, na katera želite ciljati.

Spodaj je navedenih nekaj primerov vsebine, povezane z zdravstvom, ki jo dovolimo v določenih okoliščinah. Nekatere vsebine so dovoljene samo v določenih regijah, zato za vsako državo, v kateri nameravate oglaševati, preverite seznam omejitev, ki veljajo v določenih državah. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Proizvajalci farmacevtskih izdelkov

Google dovoljuje proizvajalcem farmacevtskih izdelkov oglaševanje samo v izbranih državah.

Zdravila na recept

Proizvajalci farmacevtskih izdelkov lahko oglašujejo zdravila na recept samo v naslednjih državah: Kanada, Nova Zelandija in Združene države Amerike.

Zdravila, ki se prodajajo brez recepta

Proizvajalci farmacevtskih izdelkov lahko oglašujejo zdravila, ki se prodajajo brez recepta, samo v naslednjih državah: Avstralija, Avstrija, Brazilija, Češka republika, Francija, Hongkong, Indija, Italija, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Slovaška, Španija, Švedska, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo.

Drugi proizvajalci in dobavitelji

Proizvajalci splošnih zdravil, dobavitelji za zdravstvene strokovnjake in dobavitelji protiteles/peptidov/sestavin za komercialne laboratorije smejo oglaševati samo v naslednjih državah: Kanada in Združene države Amerike

Certifikat

Proizvajalci farmacevtskih izdelkov morajo za prikazovanje oglasov pridobiti Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo spodaj.

Nepooblaščene lekarne

Račune, ki promovirajo nepooblaščene lekarne, lahko blokiramo. To vključuje, vendar ni omejeno na ponujanje zdravil na recept brez recepta ali ciljanje na lokacije, kjer nimate licence za promoviranje takšne vsebine.

Kršitve tega pravilnika jemljemo zelo resno in jih štejemo kot hude kršitve, saj predstavljajo varnostno tveganje za naše uporabnike ali njihovo lastnino (npr. zaradi kaznive dejavnosti in/ali zlonamernih oglasov). Pri ugotavljanju, ali oglaševalec oziroma cilj krši ta pravilnik, lahko preverimo informacije iz več virov, vključno z vašim oglasom, spletnim mestom, računi in viri tretjih oseb. Račune, ki kršijo ta pravilnik, lahko onemogočimo in morda ne bodo več smeli oglaševati pri nas. Če menite, da je prišlo do napake in da niste kršili pravilnika, vložite pritožbo in to pojasnite. Račune znova omogočimo samo v izrednih primerih, zato je pomembno, da pritožbo sestavite temeljito, natančno in pošteno. Preberite več o onemogočenih računih.

Prodaja zdravil na recept

Google omejuje promoviranje spletnih lekarn. Pri ugotavljanju, ali oglaševalec oglašuje spletno lekarno, upoštevamo več dejavnikov, kot so vsebina oglasov in spletnega mesta ali aplikacije ter tudi izdelki ali storitve, ki jih ponuja oglaševalec. Zaradi varnosti uporabnikov in drugih razlogov smo pri izvajanju tega pravilnika previdni, zlasti ko gre za ciljne strani, ki vsebujejo povezave ali napotitve na vsebino, za katero se zdi, da se kakor koli nanaša na spletno prodajo zdravil, ne glede na to, ali so to zdravila na recept ali zdravila, ki jih je mogoče kupiti brez recepta.

Države

Google dovoljuje promoviranje spletnih lekarn samo v naslednjih državah: Avstralija, Avstrija, Brazilija, Češka republika, Danska, Hongkong, Japonska, Kanada, Kitajska, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Portugalska, Slovaška, Švedska, Tajvan, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo.

Google ne dovoljuje promocije spletnih lekarn v drugih državah.

Ključne besede

Google dovoljuje oglaševalcem spletnih lekarn ponujanje za ključne besede, ki vsebujejo izraze, povezane z zdravili na recept, samo v naslednjih državah: Avstralija, Avstrija, Češka, Danska, Japonska, Kanada, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Portugalska, Slovaška, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo.

Certifikat

Spletne lekarne morajo za prikazovanje oglasov pridobiti Googlov certifikat – podrobnejše informacije o tem, kako zaprositi zanj, so na voljo spodaj. Spletne lekarne lahko pridobijo Googlov certifikat, če so registrirane pri ustreznih pristojnih organih za farmacevtske izdelke v državah, na katere cilja njihova oglaševalska akcija.

Prepovedana uporaba izrazov za zdravila

V večini delov sveta Google v besedilu oglasov, na ciljnih straneh ali v ključnih besedah ne dovoljuje uporabe izrazov, povezanih z zdravili na recept.

 • Določena podjetja, kot so spletne lekarne in proizvajalci farmacevtskih izdelkov, lahko v besedilu oglasov in na ciljnih straneh v oglaševalskih akcijah, ki ciljajo na Kanado, Novo Zelandijo ali Združene države, uporabljajo izraze, povezane z zdravili na recept. Ta podjetja morajo za prikazovanje oglasov pridobiti Googlov certifikat – informacije o tem, kako zaprositi zanj, so na voljo spodaj.
 • Če vaše oglaševalske akcije ne ciljajo na Kanado, Novo Zelandijo ali Združene države, v besedilu oglasov in na ciljnih straneh ne smete uporabljati izrazov, povezanih z zdravili na recept.
 • V omejenih primerih in v državah, v katerih dovoljuje to nacionalna zakonodaja, Google dopušča izjeme k temu pravilniku, in sicer za oglaševalske akcije za večjo ozaveščenost javnosti glede javnega zdravja in zdravstvene varnosti, ki jih ustvarijo vladne organizacije ali dobro uveljavljene neprofitne organizacije za spodbujanje višje ravni zdravja. Če želite uporabiti tako izjemo in v besedilu oglasa, na ciljnih straneh ali v ključnih besedah uporabljati izraze, ki so povezani z zdravili na recept, se obrnite na nas.

Oglejte si nepopoln seznam zdravil na recept ali aktivnih sestavin, za katere velja ta pravilnik.

Odpravljanje težave: prepovedana uporaba izrazov za zdravila

Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija oglašuje zdravila na recept, kar ni dovoljeno v najmanj eni državi, na katero cilja oglaševalska akcija.

Iz oglasa in s spletnega mesta ali iz aplikacije odstranite vso vsebino, ki se nanaša na zdravila na recept in steroide. Namesto tega lahko tudi spremenite ciljanje na lokacijo za oglaševalske akcije, tako da bodo ciljale samo na države, v katerih je ta storitev dovoljena. Podrobnejše informacije o omejitvah za posamezne države, na katere ciljate, so na voljo v razdelku zgoraj.

Neodobrene snovi

Google ne dovoljuje promocije naslednje vsebine, ne glede na morebitne trditve o zakonitosti:

 • vseh izdelkov s tega nepopolnega seznama prepovedanih farmacevtskih izdelkov in prehranskih dopolnil;
 • izdelkov, ki vsebujejo efedro;
 • izdelkov, ki vsebujejo humani horijev gonadotropin (hCG) v povezavi s hujšanjem/nadziranjem teže ali v primeru promocije v povezavi z anaboličnimi steroidi;
 • zeliščnih in prehranskih dopolnil z aktivnimi farmacevtskimi ali nevarnimi sestavinami;
 • lažnih ali zavajajočih zdravstvenih izjav, vključno z izjavami, ki namigujejo, da je izdelek enako učinkovit kot zdravila na recept ali nadzorovane snovi;
 • izdelkov, ki niso odobreni s strani državnih organov in se tržijo na način, ki nakazuje, da so varni ali učinkoviti za uporabo pri preprečevanju ali zdravljenju določene bolezni ali tegobe;
 • izdelkov, ki so bili predmet ukrepa ali opozorila s strani državnega ali regulativnega organa;
 • izdelkov z imeni, ki so podobna imenom neodobrenih farmacevtskih izdelkov, prehranskih dopolnil ali nadzorovanih snovi in zato lahko povzročijo zmedo.

Google ne dovoljuje promocije izdelkov, ki vsebujejo DHEA, nikjer po svetu z izjemo Združenih držav, in ravno tako nikjer ne dovoljuje promocije izdelkov, ki vsebujejo melatonin, z izjemo Kanade in Združenih držav.

Dodatne informacije o neodobrenih ali zavajajočih farmacevtskih izdelkih in prehranskih dopolnilih, ki jih spremljamo, so na voljo na spletnem mestu www.legitscript.com.

Odpravljanje težave: neodobrene snovi
 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Odpravljanje težave: DHEA ali melatonin
Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:
Zahtevaj pregled

Če vam je pomembno, da ohranite ciljanje na obstoječe lokacije, zagotovite skladnost oglasa in cilja po spodnjih navodilih.

 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Iskanje udeležencev za klinične preskuse

Google ne dovoljuje promocije iskanja udeležencev za klinične preizkuse, z izjemo Avstralije, Belgije, Filipinov, Francije, Indonezije, Irske, Italije, Izraela, Japonske, Kanade, Kitajske, Koreje, Malezije, Nemčije, Nizozemske, Nove Zelandije, Singapurja, Tajske, Tajvana, Vietnama, Združenih držav in Združenega kraljestva.

V promocijah za iskanje udeležencev za klinične preizkuse ni dovoljeno promovirati zdravil na recept ali vzbujati zavajajočih pričakovanj oziroma podajati obljub o učinkih izdelka, ki se preizkuša, niti nakazovati, da je izdelek, ki se bo preizkušal, varen.

Odpravljanje težave: iskanje udeležencev za klinične preskuse
Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:
Zahtevaj pregled

Če vam je pomembno, da ohranite ciljanje na obstoječe lokacije, zagotovite skladnost oglasa in spletnega mesta ali aplikacije, tako da upoštevate spodnja navodila.

 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Testi za HIV za domačo rabo

Google prepoveduje promocijo testov za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo povsod po svetu razen v Združenih državah, Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. V Združenih državah lahko oglaševalci oglašujejo le teste za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo, ki jih je odobrila agencija FDA. V Franciji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu lahko oglaševalci oglašujejo le teste za preverjanje okuženosti z virusom HIV za domačo uporabo, ki izpolnjujejo zakonodajne zahteve posamezne države.

Odpravljanje težave: testi za HIV za domačo rabo
Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:
Zahtevaj pregled

Če vam je pomembno, da ohranite ciljanje na obstoječe lokacije, zagotovite skladnost oglasa in spletnega mesta ali aplikacije, tako da upoštevate spodnja navodila.

 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Splav

Države

Google v naslednjih državah ne dovoli oglasov, povezanih s splavom: Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Bahami, Bahrajn, Belgija, Belize, Bolivija, Brazilija, Kajmanski otoki, Čile, Kolumbija, Kostarika, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Francija, Nemčija, Grenada, Guadeloupe, Gvatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Madžarska, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Italija, Jamajka, Jordanija, Koreja (Južna), Kuvajt, Libanon, Libija, Malezija, Martinik, Mehika, Maroko, Nikaragva, Oman, Pakistan, Palestinsko ozemlje, Panama, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Katar, Rusija, Saint Barthelemy, Savdova Arabija, Singapur, Španija, Šrilanka, St. Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Surinam, Švica, Sirija, Tajvan, Tajska, Tunizija, Ukrajina, Združeni arabski emirati, Urugvaj, Venezuela, Jemen

Omejitve omrežja Google Ads

Če oglasi ciljajo na eno ali več lokacij, kjer oglasi za splav niso dovoljeni, bodo imeli oznako Odobreno (omejeno), kar pomeni, da se bodo prikazovali samo v odobrenih območjih, poleg tega pa lahko za vašo državo obstajajo dodatne omejitve. Podrobnejše informacije o tem, kako se pravilniki razlikujejo glede na državo, so na voljo v spodnjih razdelkih za posamezne države.

Oglasi, povezani s splavom, se ne bodo prikazovali v Google Prikaznem omrežju, niti v primeru, ko imajo oznako »Odobreno (omejeno)«.

Zahteve glede razkritja podatkov in certifikatov za oglaševanje splava

Če želite v Združenih državah, Združenem kraljestvu in na Irskem prikazovati oglase, ki uporabljajo ključne besede, povezane z izvedbo splava, boste najprej morali pridobiti certifikat kot oglaševalec, ki izvaja splave ali ne izvaja splavov

Odvisno od vrste certifikata bo Google samodejno ustvaril eno od naslednjih razkritij podatkov v oglasih za vaše oglase, povezane z izdelkom ali storitvijo: »Izvaja splave« ali »Ne izvaja splavov«. To velja za vse oblike oglasov v iskalnem omrežju.

Preberite več o pravilniku in o tem, kako se prijaviti za pridobitev certifikata.

Orodje za odpravljanje težav: države, kjer je dovoljen splav
Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:
Zahtevaj pregled

Če vam je pomembno, da ohranite ciljanje na obstoječe lokacije, zagotovite skladnost oglasa in spletnega mesta ali aplikacije, tako da upoštevate spodnja navodila.

 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Orodje za odpravljanje težav: certifikati in razkritje podatkov za oglaševalce, ki oglašujejo splav

 1. Če želite v Združenih državah, Združenem kraljestvu in na Irskem prikazovati oglase, ki uporabljajo ključne besede, povezane z izvedbo splava, boste najprej morali pridobiti certifikat kot oglaševalec, ki izvaja splave ali ne izvaja splavov.

 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vse ključne besede, povezane z izvedbo splava.

Kontracepcija

Google ne dovoljuje oglasov, povezanih z izdelki za kontracepcijo in plodnost, v naslednjih državah:

 • Bahrajn, Džibuti, Egipt, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanija, Katar, Kitajska, Kuvajt, Malezija, Libanon, Libija, Maroko, Oman, Palestinsko ozemlje, Saudova Arabija, Sirija, Tajska, Tunizija, Ukrajina, Združeni arabski emirati
Odpravljanje težave: kontracepcija
Ciljajte na drugo lokacijo. Če vaš oglas izpolnjuje osnovne zahteve pravilnika, ne pa tudi zahtev za države, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, lahko uredite ciljanje na lokacije in oglase prikazujete nekje drugje, kjer izpolnjujejo naše zahteve. Ko boste oglaševalsko akcijo ciljali samo na sprejemljive lokacije, zahtevajte pregled neodobrenih oglasov, da bomo preverili, ali se lahko začnejo znova prikazovati:
Zahtevaj pregled

Če vam je pomembno, da ohranite ciljanje na obstoječe lokacije, zagotovite skladnost oglasa in spletnega mesta ali aplikacije, tako da upoštevate spodnja navodila.

 1. Popravite cilj oglasa. Odstranite vsa morebitna sklicevanja na snovi, ki jih prepoveduje ta pravilnik. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 2. Uredite oglas. Odstranite vso vsebino, ki je ne dovolimo. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, uredite oglas in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

  Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Službe za izobraževanje o odvisnosti ter preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Google bo omejil oglaševanje storitev, ki se osredotočajo na premagovanje odvisnosti od drog ter alkohola.

Primeri storitev, ki se osredotočajo na premagovanje odvisnosti od drog in alkohola: ponudniki klinične obravnave odvisnosti, podporne storitve za premagovanje odvisnosti, kot so stanovanjska okolja za trezno življenje ter organizacije za vzajemno pomoč, pridobivanje potencialnih kandidatov in referenčne agencije za storitve, povezane z odvisnostjo, telefonske številke za pomoč v zvezi z odvisnostjo od drog ter alkohola
 
Države
 
Google dovoljuje oglase za storitve za izobraževanje o odvisnosti ter preprečevanje in zdravljenje odvisnosti samo v Združenih državah. Google ne dovoljuje oglasov za storitve za izobraževanje o odvisnosti ter preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v drugih državah.
 
Ključne besede
 
Google dovoljuje ponujanje za ključne besede, povezane z odvisnostjo od drog in alkohola, samo za oglaševalce storitev, povezanih z odvisnostjo.
 
Certifikat
 
Oglaševalci storitev, povezanih z odvisnostjo, morajo za prikazovanje oglasov pridobiti Googlov certifikat. Zahteve za Združene države si lahko ogledate v razdelku Kako se pravilnik razlikuje po državah? Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo spodaj.

 

Prijava za pridobitev certifikata za izdelke ali storitve, povezane z zdravstveno oskrbo 

Nekateri oglaševalci, kot so spletne lekarne, proizvajalci farmacevtskih izdelkov in drugi, ki želijo v besedilu oglasov ali na ciljnih straneh uporabljati izraze, povezane z zdravili na recept, morajo za oglaševanje pridobiti Googlov certifikat. Če ste eden od takih oglaševalcev, lahko certifikat pridobite tako:

1. Izpolnite vse spodaj navedene zahteve, ki veljajo za določeno državo. Če države, na katero cilja vaša oglaševalska akcija, ni na seznamu, v njej proizvajalcem farmacevtskih izdelkov ne dovolimo promocije zdravil na recept in zdravil brez recepta.

2. Izpolnite spletni obrazec za prijavo.

 • Ne pozabite pripisati ID-ja stranke programa Google Ads, ki je prikazan na vrhu strani vašega računa.
 • Da ne bo prišlo do nepotrebnih zamud, vnesite vse zahtevane podatke.
 • Če ste agencija in oddajate vlogo v imenu oglaševalca, priložite dokumentacijo, v kateri je podrobno navedeno vaše razmerje z oglaševalcem ali imetnikom licence.

Kako se ta pravilnik razlikuje po državah?

Poleg zgoraj navedenih omejitev glede vsebine lahko v določenih državah, na katere cilja vaša oglaševalska akcija, veljajo še dodatne zahteve. Izberite državo in si oglejte dodatne zahteve, ki jih morate izpolnjevati, če želite, da bo oglaševalska akcija lahko ciljala na zadevno državo.

 

Avstralija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri Farmacevtskem združenju Avstralije (The Pharmacy Guild of Australia), Medicare Australia ali eni od naslednjih farmacevtskih združenj na državni ravni v Avstraliji:

 • Pharmaceutical Services, ACT;
 • The Pharmacy Council of New South Wales;
 • Pharmacy Premises Committee, NT;
 • Pharmacy Ownership, QLD;
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia;
 • Tasmanian Pharmacy Authority;
 • Victorian Pharmacy Authority;
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia.

Oglasi, ki ciljajo na Avstralijo, v cilju ali samem oglasu ne smejo vsebovati izrazov, povezanih z zdravili na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Avstrija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoli promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri avstrijskem Zveznem uradu za zdravstveno varstvo (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) ter v svojih oglasih in na ciljnih straneh ne uporabljajo izrazov, povezanih z zdravili na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Belgija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Ni dovoljeno

Google v Belgiji ne dovoljuje promocije lekarn, če ponujajo storitve prevzema recepta pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil.

Brazilija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri državni agenciji za nadzor trga zdravil (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) ter v oglasih, ključnih besedah in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Kanada

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje oglaševanje spletnih lekarn, če so akreditirane pri eni od spodaj navedenih organizacij:

LegitScript – program podeljevanja certifikatov in nadzora nad trgovanjem v zdravstvu

 • Certifikat spletne lekarne – na voljo za spletna mesta, ki sprejemajo obnovljive recepte, recepte, prenesene na drugo lekarno, ali nove recepte; ali lekarne, ki izdajajo zdravila na recept po pošti ali prek katere koli druge vrste storitve naročanja na daljavo.

Nacionalno združenje lekarniških zbornic (National Association of Boards of Pharmacy – NABP)

 • VIPPS – na voljo za lekarne s polno spletno funkcionalnostjo, ki med drugim vključuje prodajo (ali omogočanje prodaje) zdravil na recept ali sprejemanje novih naročil za zdravila na recept prek spletnega mesta.
 • Program potrjenih spletnih mest ».pharmacy« – spletna mesta z vrhnjo domeno ».pharmacy« so na voljo lekarnam s polno ali omejeno spletno funkcionalnostjo, ki med drugim vključuje prodajo (ali omogočanje prodaje) zdravil ali storitev na recept, sprejemanje novih naročil za zdravila na recept prek spletnega mesta ter ponovno izdajo zdravila na obnovljiv recept ali prenos recepta na drugo lekarno.
Preberite več o tem ali se prijavite za akreditacijo pri NABP. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Kitajska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri kitajskem Državnem uradu za zdravila in živila (SFDA) ter v oglasih, ključnih besedah in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept. Oglaševanje storitve prevzema receptov pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil ni dovoljeno. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Zdravstvene storitve

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo zdravstvenih storitev na Kitajskem, če predložite zahtevano dokumentacijo in imate Googlov certifikat.

Nemčija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če imajo licenco nemškega Inštituta za medicinsko dokumentacijo in informacije (DIMDI) ter v svojih oglasih in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept. Licenca je zahtevana za vse lekarne, tudi če ponujajo samo izdelke, ki so na voljo brez recepta. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Hongkong

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri agenciji Drug Office hongkonškega Ministrstva za zdravje (Drug Office, Department of Health of the Hong Kong Government) ter v svojih oglasih, na ciljnih straneh in v ključnih besedah ne promovirajo zdravil na recept. Oglaševanje storitve prevzema receptov pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil ni dovoljeno. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Indija

Izdelek Dovoljeno?
Proizvajalci farmacevtskih izdelkov

Dovoljeno z omejitvami

Google proizvajalcem farmacevtskih izdelkov dovoljuje promocijo zdravil brez recepta v skladu z lokalno zakonodajo, ki velja v Indiji.

Irska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Ni dovoljeno

Google na Irskem ne dovoljuje promocije spletnih lekarn, ki ponujajo storitve prevzema receptov pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil, prodajo nemedicinskih izdelkov ali spletno svetovanje (prepoved ne vključuje posvetovanja z zdravnikom).

Japonska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google na Japonskem dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če oglaševalci predložijo številko veljavne licence za imetnika pooblastila za trženje (Marketing Authorization Holder – MAH). Oglaševanje storitve prevzema receptov pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil ni dovoljeno. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Zdravila na recept

Dovoljeno z omejitvami

Google ne dovoljuje uporabe izrazov, povezanih z zdravili na recept, v besedilih oglasov, na ciljnih straneh ali v ključnih besedah, z naslednjimi izjemami:

 • spletna mesta, do katerih imajo dostop samo zdravstveni strokovnjaki, fizične lekarne in proizvajalci farmacevtskih izdelkov, lahko za ključne besede uporabljajo izraze, povezane z zdravili na recept.
Če ste organizacija, ki je upravičena do teh izjem, nam pišite, tako da uporabite naš spletni obrazec.

Zdravila brez recepta

Dovoljeno z omejitvami

Google na Japonskem dovoljuje promocijo zdravil brez recepta, če ima oglaševalec številko veljavne licence in je ta številka prikazana na spletnem mestu.

Koreja

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo zdravil brez recepta v skladu z lokalnimi zakoni v Južni Koreji.

Mehika

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri komisiji COFEPRIS ter v svojih oglasih, ključnih besedah in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept ali zdravil brez recepta. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Nizozemska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri Ministrstvu za zdravje blaginjo in šport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in prikazane v namenski spletni shrambi. Spletne lekarne ne smejo oglaševati zdravil na recept v oglasih in na ciljnih straneh. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Nova Zelandija

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so akreditirane pri Ministrstvu za zdravje. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Norveška

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoli promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri norveški Agenciji za zdravila (Norwegian Medicine Agency) in v oglasih ter na ciljnih straneh ne uporabljajo izrazov, povezanih z zdravili na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Poljska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Ni dovoljeno

Google ne dovoli promocije nobenih spletnih lekarn ne glede na to, ali ponujajo storitve prevzema recepta pri zdravniku v imenu pacienta in dostave zdravil.

Rusija

Izdelek Dovoljeno?
Proizvajalci farmacevtskih izdelkov

Dovoljeno z omejitvami

Google proizvajalcem farmacevtskih izdelkov dovoljuje promocijo zdravil brez recepta v skladu z lokalnimi zakoni, ki veljajo na tej lokaciji. Vse takšne promocije, ki ciljajo na Rusijo, morajo v oglasu vsebovati eno od naslednjih štirih izjav o zavrnitvi odgovornosti v ruščini: »Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.« ali »Есть противопоказания. Узнайте у врача.« ali »Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.« ali »Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.« Proizvajalci farmacevtskih izdelkov morajo imeti tudi Googlov certifikat.

Švedska

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri švedski Agenciji za medicinske izdelke ter v oglasih, ključnih besedah in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Tajvan

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri Ministrstvu za zdravje ter v oglasih, ključnih besedah in na ciljnih straneh ne promovirajo zdravil na recept. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Združeno kraljestvo

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje promocijo spletnih lekarn, če so registrirane pri Glavnem farmacevtskem svetu (General Pharmaceutical Council – GPhC) in jih je odobrila Agencija za nadzor nad zdravili in izdelki za zdravstveno oskrbo (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA). Oglaševalci ne smejo oglaševati zdravil na recept v oglasih in na ciljnih straneh. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Združene države

Izdelek Dovoljeno?
Spletne lekarne

Dovoljeno z omejitvami

Google dovoljuje oglaševanje spletnih lekarn, če so akreditirane pri eni od spodaj navedenih organizacij:

LegitScript – program podeljevanja certifikatov in nadzora nad trgovanjem v zdravstvu

 • Certifikat spletne lekarne – na voljo za spletna mesta, ki sprejemajo obnovljive recepte, recepte, prenesene na drugo lekarno, ali nove recepte; ali lekarne, ki izdajajo zdravila na recept po pošti ali prek katere koli druge vrste storitve naročanja na daljavo.

Nacionalno združenje lekarniških zbornic (National Association of Boards of Pharmacy – NABP)

 • VIPPS – na voljo za lekarne s polno spletno funkcionalnostjo, ki med drugim vključuje prodajo (ali omogočanje prodaje) zdravil na recept ali sprejemanje novih naročil za zdravila na recept prek spletnega mesta.
 • Program potrjenih spletnih mest ».pharmacy« – spletna mesta z vrhnjo domeno ».pharmacy« so na voljo lekarnam s polno ali omejeno spletno funkcionalnostjo, ki med drugim vključuje prodajo (ali omogočanje prodaje) zdravil ali storitev na recept, sprejemanje novih naročil za zdravila na recept prek spletnega mesta ter ponovno izdajo zdravila na obnovljiv recept ali prenos recepta na drugo lekarno.

Preberite več o tem ali pa se prijavite na certificiranje za LegitScript oziroma akreditacijo pri NABP. Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Službe za izobraževanje o odvisnosti ter preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Dovoljeno z omejitvami

Če želite oglaševati službe, povezane s premagovanjem odvisnosti od drog in alkohola, morate biti certificiran ponudnik storitev za zdravljenje odvisnosti s strani certifikacijskega programa LegitScript.

O certifikatu LegitScript: certifikata LegitScript ne more pridobiti vsaka služba, povezana z odvisnostjo od drog in alkohola. Tiste službe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev certifikata, ne smejo oglaševati storitev v zvezi z odvisnostjo od drog in alkohola v Googlu. LegitScript zaračuna provizijo za obdelavo in nadzor nad kandidati, vendar je v določenih primerih kandidat lahko oproščen tega plačila. Preberite več o tem ali pa se prijavite na certificiranje za LegitScript

Oglaševalci morajo imeti tudi Googlov certifikat. Več informacij o tem, kako zaprositi zanj, je na voljo zgoraj.

Odpravljanje težav v zvezi z neodobritvijo

Če vašega oglasa nismo odobrili zaradi kršitve tega pravilnika, poskusite odpraviti težavo tako, da upoštevate naslednje nasvete:

Razlog za neodobritev Kaj to pomeni? Kaj naj naredim zdaj?
Zahtevan je certifikat spletne lekarne Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija oglašuje zdravila na recept ali sorodne izdelke, vendar vaš račun nima Googlovega certifikata. Iz besedila oglasa in s spletnega mesta ali iz aplikacije odstranite vso vsebino, ki se nanaša na zdravila na recept. Če ste licencirana spletna lekarna, lahko namesto tega pridobite Googlov certifikat – podrobnejše informacije o tem, kako zaprositi zanj, so na voljo zgoraj.
Ciljanje se ne ujema s pravilnikom Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija promovira zdravila na recept ali sorodne izdelke in, čeprav ima vaš račun Googlov certifikat, oglas cilja na državo zunaj države, za katero ste pridobili certifikat. Iz besedila oglasa in s spletnega mesta ali iz aplikacije odstranite vso vsebino, ki se nanaša na oglaševanje zdravil na recept v spletu. Namesto tega lahko za svoje oglaševalske akcije spremenite ciljanje na lokacijo, tako da se bo ujemalo z državo, za katero ste pridobili certifikat za oglaševanje lekarne. Podrobnejše informacije o omejitvah za posamezne države, na katere ciljate, so na voljo v razdelku zgoraj.
URL se ne ujema s certifikatom spletne lekarne Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija oglašuje zdravila na recept ali sorodne izdelke, pri čemer spletno mesto ali aplikacija, ki jo oglašuje oglas, ne ustreza spletnemu mestu z Googlovim certifikatom, kljub temu da ima vaš račun Googlov certifikat. Iz besedila oglasa in s spletnega mesta odstranite vso vsebino, ki se nanaša na oglaševanje zdravil na recept v spletu. Namesto tega lahko spremenite oglas, tako da bo oglaševal spletno mesto ali aplikacijo, ki ste jo predložili v zahtevku za certifikat. Če želite kot spletno lekarno uporabljati novo spletno mesto ali aplikacijo, morate Googlov certifikat pridobiti tudi zanjo – podrobnejše informacije o tem, kako zaprositi za certifikat, so na voljo zgoraj.
Zahtevana je številka licence za zdravila brez recepta Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija oglašuje zdravila brez recepta brez številke licence, kar ni dovoljeno vsaj v eni državi, na katero cilja vaša oglaševalska akcija. Iz oglasa in s spletnega mesta ali iz aplikacije odstranite vso vsebino, ki se nanaša na zdravila brez recepta, ki nimajo številke licence. Namesto tega lahko tudi spremenite ciljanje na lokacijo za oglaševalske akcije, tako da bodo ciljale samo na države, v katerih je ta storitev dovoljena. Podrobnejše informacije o omejitvah za posamezne države, na katere ciljate, so na voljo v razdelku zgoraj.
Ciljanje oglasov za zdravila na recept Vaš oglas, spletno mesto ali aplikacija oglašuje zdravila na recept, kar ni dovoljeno v najmanj eni državi, na katero cilja oglaševalska akcija. Iz oglasa in s spletnega mesta ali iz aplikacije odstranite vso vsebino, ki se nanaša na zdravila na recept in steroide. Namesto tega lahko tudi spremenite ciljanje na lokacijo za oglaševalske akcije, tako da bodo ciljale samo na države, v katerih je ta storitev dovoljena. Podrobnejše informacije o omejitvah za posamezne države, na katere ciljate, so na voljo v razdelku zgoraj.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nas obvestite: obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?