Förfalskade varor

Google Ads förbjuder försäljning och marknadsföring av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De tar efter egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

Den här policyn gäller för innehållet i din annons och din webbplats eller app. Läs om vad som händer om du överträder våra policyer.

Om du vill informera oss om annonser som främjar försäljning av förfalskade produkter kan du göra en anmälan.

Förfalskade varor

Följande är inte tillåtet:

Produkter som beskrivs som kopior, imitationer, kloner, fejk, fejkade, liknar exakt och liknande termer i samband med ett varumärke för att försöka framstå som äkta vara från varumärkets ägare

Förfalskade produkter som efterliknar egenskaperna hos varumärkesskyddade produkter i syfte att framstå som äkta vara

Exempel: icke-autentiska produkter med varumärkets märken eller logotyper

Ytterligare information

Google Ads policy för förfalskade varor kontra Google Ads varumärkespolicy

Vår policy för förfalskningar avser de faktiska produkter som marknadsförs på webbplatsen eller appen som annonsen gäller. Vår varumärkespolicy avser användning av varumärket i annonstexten eller sökorden (i vissa fall) i själva annonsen.

Google Ads policy för förfalskade varor kontra DMCA/upphovsrätt/piratkopiering

Förfalskare framställer produkter som efterliknar egenskaperna hos den varumärkesskyddade produkten i stället för att kopiera själva produkten (programvara, böcker, konstverk, filmer osv.).

Behöver du hjälp?

Hör av dig om du har frågor om policyn:
Kontakta Google Ads-support
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?