Falšovaný tovar

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Služba Google Ads zakazuje predaj alebo propagáciu predaja falošného tovaru. Falošný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného produktu alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky produktu s cieľom vydávať sa za pravý produkt vlastníka značky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na obsah reklamy a na vaše webové stránky alebo vašu aplikáciu. 

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Ak sa domnievate, že určitá reklama podporuje predaj falšovaných výrobkov, podajte sťažnosť.

Falšovaný tovar

Nepovoľujeme:

červená značka x Produkty opísané výrazmi ako verná kópia, replika, imitácia, klon, napodobenina, falzifikát, zrkadlový obraz alebo podobnými výrazmi používajúcimi názov značky tak, aby vyzerali ako pravé produkty vlastníka značky

červená značka x Nepravé výrobky, ktoré napodobňujú prvky značky tak, aby vyzerali ako pravý výrobok

Príklady (neúplný zoznam): neautentické výrobky s označeniami alebo logami názvu značky

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Ďalšie informácie

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa falšovaných výrobkov a používania ochranných známok

Naše pravidlá týkajúce sa falšovaných výrobkov sa vzťahujú na skutočné výrobky propagované na webe alebo v aplikácii uvedenej v reklame, pričom naše pravidlá používania ochranných známok sa týkajú používania ochrannej známky v reklamnom texte alebo kľúčových slovách (za určitých okolností) v samotnej reklame.

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa falzifikátov a pirátskych produktov alebo produktov, na ktoré sa vzťahuje zákon DMCA alebo autorské práva

Falšovatelia nekopírujú samotný výrobok (softvér, knihy, umelecké diela, filmy atď.), ale skôr napodobňujú prvky značky chránenej ochrannou známkou.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
73067
false
false