Falošný tovar

Služba Google Ads zakazuje predaj alebo propagáciu predaja falošného tovaru. Falošný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného produktu alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky produktu s cieľom vydávať sa za pravý produkt vlastníka značky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na obsah reklamy a na vaše webové stránky alebo vašu aplikáciu. 

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Ak vás znepokojujú reklamy podporujúce predaj falzifikátov, podajte sťažnosť.

Falošný tovar

Nasledujúce produkty nie sú povolené:

Produkty opísané výrazmi ako verná kópia, replika, imitácia, klon, napodobenina, falzifikát, zrkadlový obraz alebo podobnými výrazmi používajúcimi názov značky tak, aby vyzerali ako pravé produkty vlastníka značky

Ostatné nepravé produkty, ktoré napodobňujú prvky značky tak, aby vyzerali ako pravý produkt

Príklady: neautentické produkty s označeniami alebo logami názvu značky

Porušenia týchto pravidiel berieme veľmi vážne a považujeme ich za veľmi hrubé porušenia, pretože ohrozujú bezpečnosť používateľov alebo ich vlastníctiev (napríklad v prípade trestnej činnosti a/alebo škodlivých reklám). Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán. Účty, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžeme pozastaviť a zakázať im opäť s nami inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody, preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Ďalšie informácie

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa falzifikátov a používania ochranných známok

Naše pravidlá týkajúce sa falzifikátov sa vzťahujú na skutočné produkty propagované na webových stránkach alebo v aplikácii uvedenej v reklame, pričom naše pravidlá používania ochranných známok sa týkajú používania ochrannej známky v reklamnom texte alebo v kľúčových slovách (za určitých okolností) v samotnej reklame.

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa falzifikátov a pirátskych produktov alebo produktov, na ktoré sa vzťahuje zákon DMCA alebo autorské práva

Falšovatelia nekopírujú samotný produkt (softvér, knihy, umelecké diela, filmy atď.), ale skôr napodobňujú ochranné známky značiek.

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?