Nagemaakte artikelen

Google Ads verbiedt de verkoop of promotie van de verkoop van nagemaakte artikelen. Nagemaakte artikelen zijn voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek is aan of vrijwel niet te onderscheiden is van het handelsmerk van iemand anders. Deze artikelen imiteren de merkkenmerken van het product in een poging zich te presenteren als een officieel product van de merkeigenaar. Dit beleid is van toepassing op de content van uw advertentie en uw website of app. 

Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Als u zich zorgen maakt over advertenties die de verkoop van nagemaakte artikelen promoten, kunt u een klacht indienen.

Nagemaakte artikelen

Het volgende is niet toegestaan:

Producten die worden beschreven met de volgende, of vergelijkbare, termen wanneer wordt verwezen naar een merknaam in een poging de producten voor te doen als echte producten van de merkeigenaar: vervalsing, replica, imitatie, kloon, nep, namaak of kopie

Nagemaakte producten die merkkenmerken imiteren in een poging zich voor te doen als het echte product

Voorbeelden: niet-authentieke producten met merknaamlabels of -logo's

We nemen schendingen van dit beleid zeer serieus en beschouwen ze als zeer ernstig, omdat ze een risico vormen voor de veiligheid van onze gebruikers of hun eigendommen (denk bijvoorbeeld aan criminele activiteiten en/of schadelijke advertenties). We wijzen u erop dat om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt, we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden. Accounts die dit beleid schenden, kunnen worden opgeschort en mogen waarschijnlijk niet opnieuw met ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, dient u een bezwaar in en legt u uit waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Aanvullende informatie

Google Ads-beleid ten aanzien van nagemaakte artikelen versus Google Ads-beleid ten aanzien van handelsmerken

Ons beleid ten aanzien van nagemaakte artikelen is van toepassing op de daadwerkelijke artikelen die worden gepromoot op de site of in de app die in de advertentie wordt vermeld, terwijl ons beleid ten aanzien van handelsmerken van toepassing is op het gebruik van het handelsmerk in de advertentietekst of zoekwoorden (in bepaalde omstandigheden) in de advertentie zelf.

Google Ads-beleid ten aanzien van nagemaakte artikelen versus Google Ads-beleid ten aanzien van DMCA/auteursrecht/illegale artikelen

Vervalsers bootsen de merkkenmerken van het handelsmerk na in plaats van het product zelf te kopiëren (software, boeken, kunstwerken, films, enzovoort).

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?