Tính năng beta của Google Ads

Đôi khi, Google Ads có thể cho bạn quyền truy cập vào các tính năng beta mà bạn có thể chọn tham gia để thử sản phẩm, tính năng hoặc ý tưởng mới. Khi sử dụng những tính năng beta này, có các chính sách chương trình bổ sung mà bạn phải tuân theo.

Mặc dù tính năng beta này có thể được biết công khai, nhưng bạn không được phép chia sẻ công khai bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể nhận được hoặc học được về tính năng này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?