Google Ads betafunktioner

Då och då kan Google Ads ge dig åtkomst till betafunktioner som du kan välja att använda för att testa nya produkter, funktioner eller idéer. När du använder dessa betafunktioner finns det ytterligare programpolicyer som du måste följa.

Även om dessa betafunktioner kan vara offentligt kända har du inte rätt att offentligt dela med dig av någon information som du kan ha tagit emot eller lärt dig om dessa betafunktioner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?