Bètafuncties van Google Ads

Nu en dan kan Google Ads u toegang verlenen tot bètafuncties waarvoor u zich kunt aanmelden om nieuwe producten, functies en ideeën te testen. Wanneer u deze bètafuncties gebruikt, geldt er een aanvullend programmabeleid waaraan u moet voldoen.

Hoewel deze bètafuncties mogelijk openbaar bekend zijn, is het niet toegestaan enige informatie die u over deze bètafuncties heeft ontvangen of te weten bent gekomen, openbaar te delen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?